1. Startsida
  2. Press
  3. [2014-01-21] TrexTool sätter pris på miljöpåverkan från transporter
Nyhet | 2014-01-21

TrexTool sätter pris på miljöpåverkan från transporter

Godstransporter för med sig en rad oönskade effekter på framförallt miljö och hälsa, liksom risken för tidsförluster på grund av trängsel i trafiken. Dessa effekter kan värderas med hjälp av begreppet externa kostnader; kostnader som betalas av andra än varuägaren och transportören - i allmänhet av samhället i stort.

– Genom att inkludera prislappen för miljö- och hälsoeffekter i den totala transportkostnaden kan branschen driva utvecklingen mot bättre strategiska och miljösmarta beslut. Det kan på sikt leda till stärkt konkurrenskraft för inköparen, säger Erik Fridell, forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet. Eftersom varutransportsystem framförallt värderas utifrån logistisk effektivitet och direkta kostnader, är det lätt att glömma ytterligare faktorer som har konsekvenser för kunden, som till exempel långa eller korta ledtider, om varan levereras i tid eller inte, eller om ordern kan levereras komplett. På samma sätt som för externa miljöeffekter finns det en poäng att kunna värdera dessa kostnader. Med analysmetoden TrexTool kan IVL Svenska Miljöinstitutet beräkna den totala kostnaden för en given transport, inklusive dess samlade miljöpåverkan. Metoden omfattar alla transportsätt och transportköparen får uppgifter om utsläpp till luft, miljöpåverkan och annan extern påverkan. Till grund för beräkningen ligger uppgifter om de varor som transporteras, samt kostnaden för dessa transporter och samt bränsleförbrukning, och utsläpp av klimatgaser och luftföroreningar. Externa kostnader för till exempel buller, olyckor och trängsel beräknas enligt etablerade metoder. För mer information, kontakta Erik Fridell

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev