1. Startsida
  2. Press
  3. [2014-01-30] Liten skillnad i utsläpp mellan etanol och bensin
Nyhet | 2014-01-30

Liten skillnad i utsläpp mellan etanol och bensin

Utsläppen från etanolbilar är bara något bättre ur hälso- och miljöperspektiv än de från bensinbilar. Det visar en jämförande studie som IVL Svenska Miljöinstitutet har gjort.

Personbilar som drivs på etanol släpper ut mindre kväveoxider, bensen och PM2,5: föroreningar med negativa effekter på miljö och hälsa. Utsläppen av aldehyder är däremot betydligt större från etanolbilar, men de negativa effekterna av aldehyder tycks inte vara så stora. Forskarna har analyserat utsläppen och hur dessa bidrar till halter av lika luftföroreningar. Därefter har personexponering i rådande förhållanden för Västra Götalandsregionen beräknats vilket gjorde det möjligt att beräkna påverkan på hälsorisker från dessa luftföroreningar. – Den sammanlagda hälsoeffekten blev bara blygsamt bättre av utsläpp från etanolbilar än från bensinbilar. Vi trodde kanske att det skulle vara större skillnad, men bensinbilarna har ju också blivit bättre med tiden med tuffare utsläppskrav, säger Erik Fridell, huvudförfattare i studien. Skillnaden i antalet förtida dödsfall blev 1.6 fler per år med bensinbilar. Studien publicerades nyligen i den vetenskapliga tidskriften Atmospheric Environment. För mer information, kontakta Erik Fridell

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev