1. Startsida
  2. Press
  3. [2014-04-17] Svenska IPCC-forskare: Vi har ett val
Nyhet | 2014-04-17

Svenska IPCC-forskare: Vi har ett val

Möjligheterna att hejda klimatförändringarna är systematiskt underskattade och de många fördelarna med en fossilfri värld tas inte i beaktande. Det krävs stora investeringar omgående och det kommer att kosta, men det är knappast en fråga om att kastas tillbaka till stenåldern.

Det säger de två IPCC-författarna Thomas Sterner och Markku Rummukainen, som tillsammans med Ny Tekniks chefredaktör Susanna Baltscheffsky deltog vid en IPCC-after-work genom det IVL-ledda forskningsprogrammet Mistra Indigo och dess systerprogram Mistra Swecia. Effekterna av det val vi står inför - att angripa klimatproblemen eller låta bli - blir bestående för oss på alla sätt betydelsefulla tidsperioder, menar forskarna. Om vi gör rätt val; påbörjar omställningen snabbt och effektivt, kan kostnaderna bli förhållandevis små, men det blir dyrare ju längre vi väntar. För att ha en chans på 2-graders-målet krävs följande insatser, enligt Thomas Sterner: 1. Ett starkt internationellt avtal  2. Ett tillräckligt högt och globalt pris på koldioxid 3. Goda villkor för förnybar energi 4. Avskaffande av subventioner på fossila bränslen – Vi har ett val, det finns fortfarande tid att vända den negativa trenden. Men trögheten i klimatsystemet gör också att vi har ett oundvikligt scenario med klimatförändringar upp till 1.5°C, kanske mer. Redan i dag har vi höjt den globala medeltemperaturen med 0.9°C jämfört med 1800-talet, säger Markku Rummukainen, professor i klimatologi vid Lunds universitet och verksam vid SMHI. Men vems är ansvaret för att detta budskap når fram till allmänhet och beslutsfattare? – Det är lätt att säga att medierna borde rapportera mer från IPCC och klimatforskningen, men all medielogik bygger på nya budskap, och i den här världen är det samma budskap år efter år; klimatförändringarna finns, vi måste göra något åt dem. Samtidigt har redaktionerna krympt och det finns få miljöjournalister kvar. Det viktiga är att rapportera engagerande klimatnyheter mellan IPCC-rapporterna, menar Susanna Baltscheffsky. Och kännedomen om klimatförändringarna är hög, även om det på sina håll finns skeptiker. Det finns heller ingen annan fråga som behandlas såhär grundligt av forskarsamhället genom IPCC, och därefter bokstavligen granskas ord för ord av världens alla regeringar. Frågan är här för att stanna vare sig vi vill eller inte. Nära 100 personer från departement, myndigheter, näringsliv och akademi deltog i seminariet som hölls i Stockholm den 16 april. För mer information kontakta Helena Davidsson

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev