1. Startsida
  2. Press
  3. [2014-04-24] IVL undersöker läkemedelsrester i jordbruksmark
Nyhet | 2014-04-24

IVL undersöker läkemedelsrester i jordbruksmark

IVL ska titta på hur läkemedel från slam som lagts på jordbruksmark bryts ner eller sprids i miljön. Projektet genomförs i samarbete med Hushållningssällskapet Malmöhus och finansieras av Läkemedelsindustriförening (LIF) och Stiftelsen IVL.

Avloppsslam från reningsverken används ofta som gödselmedel på åkermark. Men eftersom många läkemedel inte bryts ner i reningsverken finns det en risk att slammet innehåller rester av dessa ämnen. Vad som händer med läkemedelsresterna i jordbruksmarken, hur de bryts ner och sprids ska IVL Svenska Miljöinstitutet nu studera i ett tvåårigt forskningsprojekt. – Slamgödsling är en högaktuell fråga. Därför är det viktigt att öka kunskapen kring i vilken utsträckning läkemedel från avloppsslam som sprids hamnar i jordbruksmarken, säger Lars Rosenqvist, forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet. I undersökningen görs en fältstudie där markvattenprovtagare, så kallade lysimetrar, placeras ut på Petersborgs gård strax söder om Malmö. Vidare utförs jordprovtagning på åkrarna där man sedan 1981 har spridit avloppsslam från Sjölundaverket i Malmö. I studien ska också avloppsvatten från fyra reningsverk (Stadskvarns reningsverk i Skövde, Henriksdals reningsverk i Stockholm, Öhns reningsverk i Umeå och Kungsängsverket i Uppsala) undersökas för att fastställa nedbrytningen av ett fyrtiotal av våra vanligaste läkemedel. Syftet är att bidra till bättre miljöriskklassificeringar av läkemedel. – Det behövs mer kunskap om nedbrytning av läkemedel, både i reningsverken och i miljön för att få bättre miljöklassificeringar. Idag saknar 50 procent av substanserna i FASS databas riskklassificering för nedbrytning på grund av brist på data, säger Jörgen Magnér på IVL Svenska Miljöinstitutet. För mer information kontakta: Lars Rosenqvist, lars.rosenqvist@ivl.se eller Jörgen Magnér, jorgen.magner@ivl.se

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev