1. Startsida
  2. Press
  3. [2014-04-24] IVL:s marinbiologer håller kurs om skräp i havet
Nyhet | 2014-04-24

IVL:s marinbiologer håller kurs om skräp i havet

Engångsgrillar, plastpåsar, fimpar och ett och annat kylskåp. Med vårens inträde får vi åter upp ögonen för nedskräpningen längs våra kuster och hav. Men det synliga skräpet behöver inte vara det farligaste. Mikroskräp i havet för med sig tungmetaller och andra ämnen in i vävnader hos vattenlevande djur och därmed till människan.

Marint skräp är till stor del ett kommunalt problem, speciellt för kustkommunerna, men alla kommuner har förstås problem med nedskräpning och förr eller senare når det ett vattendrag och förs vidare till sjöar eller hav. Den 4 juni bjuder IVL Svenska Miljöinstitutet in kommuner för en halvdagskurs på Lovéncentret i Fiskebäckskil om marint skräp med koppling till kommunernas förebyggande arbete. Fredrik Norén, marinbiolog, kommer att leda kursen. Hur stort är problemet med marint skräp? – Det synliga skräpet orsakar nedskräpade stränder utmed hela svenska kusten, men främst längs Bohuskusten där skräp från andra Nordsjöländer driver in. Förutom att sprida oönskade eller giftiga kemikalier snärjer det även in djur såsom fåglar och fisk.  Det osynliga skräpet, mikroskräpet, är ett nyupptäckt miljöproblem och vi håller fortfarande på att försöka mäta förekomsten och mängderna i havet. Tyvärr hittar vi mycket stort antal mikroskräppartiklar i varje prov vi tar. Vad är mikroskräp och vilka effekter har det på vår miljö? – Mikroskräp är partiklar mindre än 5 mm. Forskning pågår just nu runt hela världen för att studera effekterna men vi vet redan att mikroskräp orsakar skador på många vattenlevande djur och att de transporterar miljögifter in i ekosystemet. Dessa gifter drabbar i förlängningen även oss människor högst upp i näringskedjan. Det vi hittar mest av är textilfibrer. En smutsig yllefiber kan faktiskt vara många gånger farligare än mikroplast, det beror på hur mycket kemikalier de för vidare och om det bryts ner i vävnader eller inte. Vi behöver förändra invanda uppfattningar om vad som är de vanligaste skräptyperna och vad som är farligt. Vad kan man göra för att minska nedskräpningen? – Sluta skräpa ned är det enklaste och effektivaste rådet vad gäller synligt skräp. Det kan alla ta till sig, minsta engångsgaffel ska slängas i soptunnan. För att minska halterna av mikroskräp måste vi förlita oss mer på miljöteknik såsom rening av avloppsvatten och dagvatten, utveckla bättre rening av förbränningspartiklar ur skorstenar och avgasrör samt minska användandet av miljöfarliga båtbottenfärger. För mer information, kontakta Fredrik Norén  eller Kerstin Magnusson

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev