1. Startsida
  2. Press
  3. [2014-05-30] Nya metoder för arbetsmiljöarbete i bemanningsföretag
Nyhet | 2014-05-30

Nya metoder för arbetsmiljöarbete i bemanningsföretag

Bemanningsanställda byter ofta arbetsplats och arbetsuppgifter. Det ställer arbetsmiljöarbetet inför särskilda utmaningar. En svårighet är att ansvaret för arbetsmiljöarbetet för inhyrd personal är delat mellan det inhyrande företaget och bemanningsföretaget. Det visar en ny rapport från IVL Svenska Miljöinstitutet som presenterats vid ett seminarium hos AFA Försäkring den 3 juni.

130 000 idag. Forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet har i ett projekt finansierat av AFA Försäkring studerat hur arbetsmiljöansvaret fungerar i praktiken.

Forskningsprojektet som leds av Ann-Beth Antonsson har utvecklat ett underlag för fungerande arbetsmiljöarbete som omfattar hela kedjan från upphandling av bemanningstjänster till avslut av bemanning och innefattar även hur arbetsskador kan hanteras.

Underlaget kan användas av både bemanningsföretag och inhyrande företag och visar bland annat vilken nytta verksamheterna har av ett fungerande arbetsmiljöarbete och hur bemanningsföretag och inhyrande företag kan samarbeta om arbetsmiljön.

För mer information, kontakta Ann-Beth Antonsson

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev