1. Startsida
  2. Press
  3. [2015-08-03] Vilken betydelse har HR/personalfunktionen för det systematiska arbetsmiljöarbetet?
Nyhet | 2015-08-03

Vilken betydelse har HR/personalfunktionen för det systematiska arbetsmiljöarbetet?

Personalavdelningars inflytande över arbetsmiljön har ökat sedan 90-talet. Men det är ett arbete som egentligen ska ske ute i verksamheten. IVL Svenska Miljöinstitutet får nu 2,6 miljoner kronor från AFA Försäkring för att undersöka HR/personalfunktionens förändrade roll i systematiska arbetsmiljöarbetet i organisationer och verksamheter inom kommuner och landsting.

Enligt lag och regleringar ska det systematiska arbetsmiljöarbetet hanteras i samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare som en naturlig del i det dagliga arbetet. Arbetsgivaren ansvarar för att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sätt som gör att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs. Arbetsmiljöarbetet ska ses som en ständigt pågående process, där anställda och skyddsombud ska vara delaktiga.

- Det som skett de senaste decennierna är att HR/personalfunktionen inflytande över arbetsmiljöarbetet har ökat i takt med att de har fått en alltmer styrande och verkställande funktion, som en del av en större så kallad HR-transformation. Idag fungerar HR mer som ett chefsstöd för ledningen och arbetar på olika sätt för att skapa värde i organisationen, säger Lisa Schmidt på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Hur detta påverkar arbetsmiljöarbetet är inte tydligt redovisat och det är det som forskarna nu ska studera. Målet med projektet är att öka kunskapen om HRs roll i det systematiska arbetsmiljöarbetet och vilka möjligheter, risker och konsekvenser denna förändring innebär.

Projektet startar i augusti och pågår till 2018.

Lisa Schmidt, Fil Mag, tel: 010-788 65 28,  lisa.schmidt@ivl.se

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev