1. Startsida
  2. Press
  3. [2015-11-06] ”Sverige har goda förutsättningar att bli fossilfritt”
Nyhet | 2015-11-06

”Sverige har goda förutsättningar att bli fossilfritt”

Under parollen ”Fossilfritt Sverige” ska svenska företag, investerare och kommuner visa upp sitt klimatarbete under FN-mötet i Paris. Enligt energiexperterna Markus Wråke, Lars Zetterberg och Mathias Gustafsson på IVL har Sverige mycket goda förutsättningar för att kunna göra energisystemet oberoende av fossila resurser. I flera forskningsprojekt har de visat vilka konkreta lösningar som finns tillgängliga, och vilken politik som kan underlätta omställningen.

Miljöminister Åsa Romson (MP) lanserade den 4 november parollen "Fossilfritt Sverige” som ett paraply för goda erfarenheter att visa upp under FN:s klimatmöte i Paris. Tanken är att med goda exempel inspirera förhandlarna och öka möjligheterna att nå fram till ett nytt klimat­avtal.

IVL Svenska Miljöinstitutet arbetar i flera projekt som ska underlätta att realisera denna ambitiösa vision för Sverige. På mötet i Paris kommer IVL att presentera resultat från Nordic Energy Technology Perspectives, ett projekt som studerar hur Nordens energisystem kan bli klimatneutralt till 2050. Första fasen av projektet presenteras i en rapport som finns tillgänglig här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. I dagarna startar också ett av de största projekten i Norden, Shift – Sustainable Horizons for Transport, som ska utforska möjligheterna att skapa klimateffektiva transportsystem i Norden. 

Energiexperterna på IVL menar att omställningen av energisystemet också kan vara en möjlighet för att ytterligare utveckla och stärka en bioekonomisektor i Sverige.

– Skogsindustrin, papper och massa-industrin är viktiga aktörer. När det kommer till stål- och gruvindustri krävs, som vi ser det, en teknikutveckling för att minska behov av kol i processerna, men även här kan nya resurser och möjligheter utvecklas, säger Mathias Gustavsson.

Flera tidigare IVL-studier visar på möjliga energisystem där behov av fossila resursers är mycket låga. Resultaten av dessa studier finns att läsa i forskningsrapporterna " Swedish long-term low carbon scenario Pdf, 1.2 MB. " och " Energy Scenario for Sweden 2050 ”.

På mötet i Paris deltar också det IVL-ledda forskningsprogrammet Indigo som studerar hur ekonomiska styrmedel som utsläppshandel och skatter bör utformas för att accelerera investeringar i teknik för ett bättre klimat och ökad konkurrenskraft.

Vid frågor kontakta:
Markus Wråke, markus.wrake@ivl.se, tel. 010-788 6557
Lars Zetterberg, lars.zetterberg@ivl.se, tel. 010-788 6521
Mathias Gustavsson, mathias.gustavsson@ivl.se, tel. 010-788 6895

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev