1. Startsida
  2. Press
  3. [2015-11-23] Internationellt möte om utsläppsregister
Nyhet | 2015-11-23

Internationellt möte om utsläppsregister

Den 23-27 november hålls den internationella PRTR-veckan i Madrid som handlar om utsläppsregister och allmänhetens rätt att ta del av miljöinformation. Spaniens regering står som värd för mötet som organiseras gemensamt av Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) och FN:s ekonomiska kommission för Europa (UNECE).

PRTR – Pollutant Release and Transfer Register – syftar till att underlätta för såväl stater som allmänhet att ta del av miljöinformation genom att skapa enhetliga integrerade och landsomfattande register över utsläpp och överföringar av föroreningar. På mötet kommer pågående PRTR-arbete inom respektive organisation att diskuteras. Dessutom kommer ett gemensamt rundabordssamtal mellan de båda organisationerna att arrangeras i samarbete med FN:s institut Unitar och FN:s miljöprogram UNEP.

IVL:s Tina Skårman är ordförande för UNECE:s PRTR-protokoll och kommer att leda mötena under veckan:

– Det kommer att bli en otroligt spännande och intensiv vecka. Temat för rundabordssamtalet är ”PRTR för en hållbar framtid”. Presentationerna och diskussionerna under evenemanget kommer att inriktas på god praxis, gemensamma utmaningar och nya möjligheter i samband med utveckling av PRTR, säger hon.

Samtliga världsdelar är representerade på mötet och deltagarna utgörs bland annat av företrädare för stater, intresseorganisationer, internationella organisationer, forskare, industrin och allmänheten.

Vid frågor kontakta:
Tina Skårman, tina.skarman@ivl.se, tel. 010-788 67 70

PRTR -protokollet – är ett protokoll under Århuskonventionen som handlar om upprättande av register över utsläpp och överföringar av föroreningar, och allmänhetens rätt att ta del av miljöinformation. Målet är att en förbättrad tillgång till information ska underlätta för allmänheten att delta i beslutsprocesser som rör miljöfrågor och därigenom bidra till att förebygga och minska utsläpp till och förorening av miljön. Mer information om PRTR-protokollet finns på: http://www.unece.org/env/pp/prtr.html Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev