1. Startsida
  2. Press
  3. [2016-01-26] IVL Svenska Miljöinstitutet fyller 50 år
Nyhet | 2016-01-26

IVL Svenska Miljöinstitutet fyller 50 år

I år är det 50 år sedan staten och industrin gemensamt bildade Sveriges första miljöforskningsinstitut – IVL Svenska Miljöinstitutet. Det kommer vi att uppmärksamma under hela 2016, bland annat här på vår webb med inlägg som kopplar samman historia och nutid.

I mitten av 1960-talet började miljöproblemen bli alltmer påtagliga i Sverige, särskilt i anslutning till massa- och pappersindustrierna. Efter ett initiativ från ett par framsynta individer från skogsindustrin och Industriförbundet, Stig Freyschuss, Leif Bruneau och Axel Iveroth, och efter att dåvarande statsrådet Olof Palme hade berett ärendet, var det dags att signera ett unikt avtal om att bilda ett för staten och industrin gemensamt forskningsinstitut.

Det kom att heta Institutet för Vatten- och Luftvårdsforskning (IVL) och startade formellt verksamheten i januari 1966. Namnet avspeglar den tidens mest uppmärksammade miljöfrågor som präglades av döda sjöar, illaluktande utsläpp och svåra luftföroreningar i anslutning till industrier.

Vi på IVL brukar berömma oss om att finnas i miljöfronten och det gjorde vi redan då; vid starten av IVL fanns varken Naturvårdsverket, någon miljölagstiftning eller miljödepartementet. Vi kan också konstatera att IVL:s historia till stora delar sammanfaller med det moderna miljöarbetet i Sverige och inom svensk industri.

Det som är bra med jubiléer är att de leder till reflektion och genom tillbakablickar kan ge distans och förståelse, samtidigt som tankar väcks kring framtiden. Vi kommer att återkomma då och då under året med inlägg, seminarier och annat som kopplar samman historia och nutid.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev