1. Startsida
  2. Press
  3. [2016-01-27] Så ska sjukvårdspersonal i hemmen få säkrare arbetsmiljö
Nyhet | 2016-01-27

Så ska sjukvårdspersonal i hemmen få säkrare arbetsmiljö

Att bedriva kommunal sjukvård i hemmet blir allt vanligare. Det har flera fördelar, men även nackdelar, då det blir svårare att skapa en god arbetsmiljö för personalen. IVL-forskaren John Sjöström ska nu undersöka hur man kan få ledningssystem för arbetsmiljö och patientsäkerhet att dra nytta av varandra.

Många äldre och sjuka kan numera få hjälp av sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast i hemmet. Det betyder att det är flera yrkesgrupper som är anställda av kommunerna, men där arbetet huvudsakligen utförs i patientens hem. Vård i hemmet kommer också sannolikt att fortsätta öka under de närmaste decennierna, därför blir arbetsmiljön för de som arbetar allt viktigare.

– Vid sjukvård i hemmet är det svårare att påverka arbetsmiljön. Det finns regler för hur sjukvård i hemmet ska utföras, bland annat i patientsäkerhetslagen och arbetsmiljölagen. Problemet är att arbetsgivaren inte råder över patientens hem, vilket gör det svårare att skapa en bra och säker arbetsmiljö för personalen. Samma sak gäller för patientsäkerhet där man inte kan ha samma kontroll som inom slutenvården, säger John Sjöström.

För att styra kvalitet och arbetsmiljö på distans krävs väl fungerande ledningssystem och god struktur i kommunikationen. Ledningssystemet ska vara ett verktyg, både för ledningen och anställda för att skapa patientsäkerhet och god arbetsmiljö.

– Ett problem är att arbetet med arbetsmiljö för de anställda och säkerheten för patienterna inte brukar samordnas. Ofta hanteras dessa områden av experter som var och en arbetar med sina frågor. Dessutom kan det finnas konflikter mellan arbetsmiljön och patientens behov och önskemål. Sådant leder ofta till ineffektivitet, dubbelarbete eller i värsta fall att systemen motverkar varandra, säger John Sjöström.

Forskarna på IVL ska nu undersöka hur ledningssystemen för arbetsmiljö och patientsäkerhet vid kommunal vård i hemmet kan integreras så att de fungerar bättre och ger bättre resultat.

– Vi ska även titta på hur systemen uppfyller sina respektive syften och vad en integrering av systemen kan bidra med. Vi kommer därför studera hur systemen används i praktiken av anställda, chefer och olika stödfunktioner, men även hur de kan integreras i det dagliga arbetet på ett effektivt sätt, säger John Sjöström.

Studien finansieras av AFA Försäkring med 3,5 miljoner.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev