1. Startsida
  2. Press
  3. [2016-02-05] Enklare att deklarera byggvaror digitalt
Nyhet | 2016-02-05

Enklare att deklarera byggvaror digitalt

Nu lanseras den nya digitala byggvarudeklarationen, eBVD 2015. Byggmaterialindustrierna och IVL Svenska Miljöinstitutet har tillsammans utvecklat det digitala inmatningsverktyget som fungerar som en samlad databas där tillverkare kan registrera och lagra sina byggvarudeklarationer och där alla sedan fritt kan söka.

– Tanken är att underlätta processen för både tillverkare och byggherre. Genom verktyget kan miljödata om de olika byggnadsmaterialen följa med projekten i alla stegen från planerings- och byggskedet till förvaltningen utan att grundinformationen går förlorad. Spårbarheten kring informationen kommer också att förbättras avsevärt genom tydligare identiteter för dokument och vilken byggvara informationen gäller för, säger Anna Jarnehammar, enhetschef på IVL Svenska Miljöinstitutet.

En byggvarudeklaration är en frivillig mall för hur tillverkare ska informera om en produkts miljöaspekter i olika skeden av dess livscykel. Mallen är utarbetad av hela sektorn genom Föreningen för Byggvarudeklarationer. Den nya eBVD 2015 kommer fortsatt ha fokus på information om det kemiska innehållet. Redovisningen grundar sig både på lagkrav och på marknadskrav.

Nytt i eBVD 2015 är att information om byggprodukter kopplat till certifieringssystemen för byggnader, Leed, Breeam och Miljöbyggnad kommer att inkluderas. Man kommer också att kunna ange om man tagit fram en EPD – Environmental Product Declaration, det vill säga en tredjepartsgranskad miljödeklaration som sammanfattar miljöpåverkan hos varan baserad på livscykeldata. Sociala aspekter är också nytt i eBVD. Där anger företag om de har uppförandekod eller riktlinjer för att hantera CSR-frågor.

Byggvarudeklarationerna har idag en omfattande användning med mer än 10 000 deklarationer som används för att dokumentera miljöinformationen om olika materialval i bygg- och anläggningsprojekt. Digitaliseringen kommer att underlätta hanteringen avsevärt jämfört med att idag. Informationen kommer att kunna hämtas digitalt genom så kallade XML-filer samt vara sökbara genom den utvecklade databasen.

Ett antal utbildningar för byggmaterialindustrin kommer att genomföras i Stockholm, Göteborg och Malmö för att informera och lansera det nya verktyget.

Läs mer om den uppdaterade byggvarudeklarationen i rapporten här. Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.

Vid frågor kontakta:
Anna Jarnehammar, anna.jarnehammar@ivl.se, tel. 010-788 65 76

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev