1. Startsida
  2. Press
  3. [2016-02-25] Remissvar till EU-förslag om cirkulär ekonomi
Nyhet | 2016-02-25

Remissvar till EU-förslag om cirkulär ekonomi

IVL Svenska Miljöinstitutet har lämnat sitt remissvar till Europeiska kommissionens förslag till cirkulär ekonomi. IVL anser att det är ett bra, framåtsträvande förslag där kommissionen i mångt och mycket tar ett helhetsgrepp för att driva på utvecklingen mot en cirkulär ekonomi.

Kommissionens förslag täcker in alla viktiga områden inom begreppet cirkulär ekonomi, alltifrån konsumtionsfrågor, design och återanvändning till materialåtervinning och industriell symbios.

I vissa avseenden är förslaget konkret till exempel när det gäller förslag till ny lagstiftning på avfallsområdet där det finns tydliga mål för att öka återvinning och minska mängden avfall inom EU.

IVL lyfter i remissvaret bland annat fram att det är viktigt och bra att man nu ska arbeta för en jämförlig statistik, det vill säga ta fram metoder som ska användas när man mäter avfallsmängder, både för återvinningsmålen men också för matavfall. Däremot saknas det industriella avfallet helt i resonemanget. Något av det nämns under produktion och industriell symbios men IVL anser att det vore också önskvärt att till exempel ställa större krav på tillverkande företag att använda återvunnen råvara för att på så sätt skapa en marknad för återvunna råvaror.

Det är också bra att kommissionen i förslaget tydligt tar avstånd från överkapacitet för olika typer av behandling som ligger längre ner i avfallshierarkin (mechanical biological treatment och förbränning) och tydligt skriver att investeringsfonderna ska användas till att premiera lösningar som möjliggör en hantering i de övre delarna av avfallshierarkin.

Under området konsumtion skriver IVL att kommissionen i den inledande texten är proaktiv; kommissionen vill försäkra sig om att produktpriser på ett bättre sätt reflekterar miljökostnader genom ekonomiska instrument till exempel skatter. Man diskuterar även utveckling av nya former av konsumtion eller kollaborativ ekonomi, tjänsteförsäljning och styrning genom offentlig upphandling. Men när det sedan listas vad kommissionen avser att göra tar man ett steg tillbaka. IVL skulle önska att kommissionen även vågade ta sig an utmaningarna på ett praktiskt sätt och inte bara notera att de finns.

Dokument Remissvar:
Europeiska kommissionens förslag COM(2015) 614/2 till meddelande om cirkulär ekonomi Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev