1. Startsida
  2. Press
  3. [2016-04-13] Cirkulär ekonomi i fokus på fullsatt seminarium
Nyhet | 2016-04-13

Cirkulär ekonomi i fokus på fullsatt seminarium

Kan en cirkulär ekonomi skapa flera jobb och hur skapar vi nya affärsmodeller som är mer resurseffektiva? Det var några av de frågor som diskuterades vid det fullsatta frukostseminariet som forskningsprojektet ”Bortom BNP-tillväxt” höll i tisdags 12 april.

Projektet Bortom BNP-tillväxt – scenarier för hållbart samhällsbyggande undersöker hur ett samhälle kan se ut om tillväxten uteblir, eller där tillväxt inte är ett självändamål. Forskarna har tagit fram fyra olika testscenarier som visar Sverige år 2050: Cirkulär ekonomi i välfärdsstaten, Kollaborativ ekonomi, Automatisering för livskvalitet och Lokal självförsörjning. Det är dessa scenarier som nu diskuteras och presenteras inför en bredare grupp. Återkoppling från forskare, politiker, näringsliv och allmänhet är viktig för att göra scenarierna mer relevanta och intressanta för fler. Vid seminariet var cirkulär ekonomi i fokus.  

– Den cirkulära ekonomin är en grundläggande princip i ett av projektets scenarier, och denna princip kan se olika ut i olika delar av ekonomin. Seminariet syftade till att belysa den cirkulära ekonomins utmaningar och möjligheter utifrån olika perspektiv, säger forskaren Mikael Malmaeus från IVL Svenska Miljöinstitutet som deltar i projektet.

Britt Sahleström från Återvinningsindustrierna och Mats Williander på Swedish ICT Victoria, som talade vid seminariet, var eniga om att en cirkulär ekonomi kan göra att fler jobb skapas och att återvinning och design har en viktig del i omställningen.

– Så lite avfall som möjligt måste gå till deponi och istället återvinnas. Men för att vi ska få effektivitet i hela kedjan måste det finnas styrmedel som är marknadsbaserade. Det gör att fler jobb kan skapas, sa Britt Sahleström.

– Vi måste designa för att kunna byta ut reservdelar istället för att kasta och köpa nytt. Det är bara en tidsfråga innan naturresurserna tar slut, sa Mats Williander.

Projektet Bortom BNP-tillväxt pågår till december 2018 och är finansierat av Formas.

Mer om projektet kan du läsa här. Öppnas i nytt fönster.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev