1. Startsida
  2. Press
  3. [2016-08-29] Goda råd för integrerad design i processindustrin
Nyhet | 2016-08-29

Goda råd för integrerad design i processindustrin

En skrift med praktiska råd om hur design kan integreras i processindustrin har tagits fram av det IVL-ledda Vinnovaprojektet Inproasit. Projektet har samlat personer med kompetens och erfarenhet inom processteknisk design, instrumentering, automationsdesign och industriell IT-design för att skapa ett bredare grepp kring hur designarbetet kan förbättras för att spara resurser.

– Skriften kan användas som ett praktiskt stöd för ingenjörer, tekniker och chefer som arbetar med process-, reglerteknik, automation och process IT, säger Anders Björk, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Framtidens fossilfria och mer resurseffektiva industri innebär ökade krav på industrins tekniska utformning. Skriften med goda råd innehåller tre avsnitt av mer övergripande karaktär gällande design i processindustrin, och är indelad i arbetets olika skeenden: Tidigt i arbetet, Under arbetets gång samt Vid avslut av arbetet.

Flera olika tematiska områden har tagits upp, bland annat design baserad på historiska data (big data), modellering och simulering som verktyg, processintensifiering, reglerteknik och automation och optimering av delar eller hela anläggningar.

– Vi har fått bättre koll på vilken nytta vi kan ha av industriella big-data. I arbetet har vi identifierat och beskrivit några fallgropar, säger Håkan Fridén på IVL, som har lång erfarenhet av att analysera och utveckla mjukvara för stora datamängder.

Materialet kommer att spridas som en rapport, som separata delar i Linkedin-gruppen ”God design i processindustrin” och i föreläsningsmaterial på tekniska högskolor.

– Arbetet med de goda råden har inte bara gett något som är användbart i praktiskt arbete med exempelvis optimering, vi har även identifierat nya forskningsbehov, säger Oleg Pajalic på Perstorp AB.

Inproasit (Integrerad process, automation, styr och process-IT design) har letts av IVL Svenska Miljöinstitutet med följande partners: Optimation, Ikem, FS Dynamics, ÅF konsult, Midroc, Cactus Utilities, Västsvenska kemiklustret, SP Process Development, Perstorp, Chalmers, Open Systems Engineering samt Lunds tekniska högskola.

Vid frågor kontakta:
Anders Björk, anders.bjork@ivl.se, tel. 010-788 65 72

Följ gärna Linkedin-gruppen Design i processindustrin här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev