1. Startsida
  2. Press
  3. [2017-05-19] Klimat, konsumtion och kommunikation i fokus på Tillståndet i miljön
Nyhet | 2017-05-19

Klimat, konsumtion och kommunikation i fokus på Tillståndet i miljön

Det räcker inte med små eller gradvisa förändringar, det krävs en transformation för att klara klimatet. Det sa flera talare på Tillståndet i miljön den 18 maj. Trump, Sveriges nya klimatlag och vikten av att kunna kommunicera hållbarhet till alla var några av frågorna som diskuterades på konferensen.

Lars Zetterberg, forskare på IVL, och Filip Johnson, professor på Chalmers, inledde dagen med en utblick. Att Trump försöker montera ner Obamas klimatpolitik är ett bakslag för klimatarbetet, men mycket talar för att omställningen mot en koldioxidsnål ekonomi kommer att fortsätta både i USA och internationellt menade de.

– Mycket av klimatomställningen genomförs av rent ekonomiska skäl. I USA har kolanvändningen minskat under lång tid och utkonkurrerats av framförallt gas. Vindkraft och solel är på många platser konkurrenskraftiga jämfört med kolkraft. Den här utvecklingen kan Trumps politik inte stoppa, sa Lars Zetterberg.

Trump gör så gott han kan för att sätta käppar i hjulet och det är illa nog. Men för alla andra gäller det att behålla kompassriktningen och fortsätta transformationen mot ett koldioxidsnålt samhälle. Det kommer att löna sig.

De kommande decennierna kommer efterfrågan på klimatsmarta lösningar att mångdubblas. Länder och kommuner som går före kommer att stå väl rustade i framtiden. De företag som utvecklar den nya tekniken kommer att skörda exportframgångar.

– Om vi följer Parisavtalet kommer det att innebära en extremt stor efterfrågan på koldioxidneutrala produkter och tjänster de närmaste decennierna, sa Filip Johnson.

Men det finns också utmaningar. Filip Johnsson visade en bild över den starka tillväxten i förnybart.  Men samtidigt som investeringarna i förnybar energi har ökat med flera hundra procent på tio år är andelen fossil energi oförändrad.

– Vi måste bryta trenden för fossila bränslen och halvera utsläppen vart tionde år om vi ska nå Parismålet, sa Filip Jonsson.

Sveriges miljöminister Karolina Skog (MP) lyfte transportsektorn – som står för 30 procent av klimatutsläppen – som en av de stora utmaningarna och där trenderna i vissa delar går åt fel håll.  Långväga flygresor, godstransporter men även för personbilar går utvecklingen alldeles för långsamt.  

– Men nu har vi äntligen ett mål för minskade utsläpp i transportsektorn, en otroligt viktig förutsättning. Vi har också lanserat ett antal reformer som är viktiga, reduktionsplikten, bonus-malus, men många återstår, sa hon.

Eva Svedling, statssekreterare på utrikesdepartementet, pratade om Sveriges nya klimatlag som hon kallade vår tids största klimatreform. Alla politikområden och departement ska arbeta för att nå klimatmålen.

Svedling tryckte också på att vi nu har den största miljöbudgeten någonsin, något som ger förutsättning för lokala insatser med bland annat stadsmiljöavtal, satsning på fler laddpunkter för elfordon i landet och internationella insatser.

Jakob Trollbäck, grundare för The New Division, är mannen som fick uppdraget att ”få sju miljarder människor att förstå hållbarhetsmålen” i en kommunikativ form.

Tillsammans med kollegor har han utvecklat FN:s dokument med 17 mål och 169 delmål till det mer lättförståeliga periodiska system av 17 mål vi ser idag. Han pratade om vikten av att kommunicera hållbarhet till alla.

– Om folk inte förstår så bryr de sig inte. All action is emotional, poängterade han.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev