1. Startsida
  2. Press
  3. [2017-10-02] Han blir adjungerad professor på Chalmers
Nyhet | 2017-10-02

Han blir adjungerad professor på Chalmers

IVL-medarbetaren Tomas Ekvall, håller snart sin installationsföreläsning som adjungerad professor i miljösystemanalys på Chalmers. Fredagen den 13 oktober kan du höra honom presentera sig genom föreläsningen ”Making use of models in environmental and energy systems analysis.

Grattis Tomas, vad kommer din professur att innebära?
– Det innebär att jag en dag i veckan kommer att sitta på Chalmers, på den avdelning där jag en gång disputerade. Det betyder även att jag får mer kontakt med forskarna och stärker de band som redan finns. Förhoppningen är att det ska leda till nya samarbetsprojekt. Men jag ser också fram emot att få bidra med mina kunskaper till deras utbildning av nya doktorander.

Vad är det första du tänker göra?
– Jag har redan ett par projekt igång. Bland annat är jag är en av handledarna till en doktorand som tar sin licentiat-examen i oktober. Vi planerar också att testa och publicera en metod för att kvantifiera klimatnyttan av temporär kolinlagring i exempelvis träprodukter och deponier.

Vad har du för planer och förhoppningar framöver?
– Jag har flera idéer till artiklar som väntar på att skrivas, och erfarenheter och tankar kring metoder för miljö- och hållbarhetsbedömningar som jag hoppas få tid att utveckla och publicera. Vi har exempelvis testat ett särskilt workshopformat för att identifiera och diskutera viktiga hållbarhetsparametrar. Erfarenheterna från de försöken skulle behöva sammanställas och publiceras. Sen väntar en annan artikel på att skrivas som handlar om vilken produktion av el, värme och bränsle som påverkas om vi använder mer eller mindre av dessa tre energibärare.

– En tredje idé är att diskutera utgångspunkten att resultaten från så kallade bokförings-livscykelanalyser av världens alla produkter sammanlagt skulle vara lika med mänsklighetens hela miljöpåverkan. Jag har också tankar kring hur man skulle kunna diskutera fördelar och nackdelar med bokförings-LCA och dess komplement konsekvens-LCA, och kring hur man skulle kunna modellera materialåtervinning i en konsekvens-LCA. Det finns nog några idéer till, om jag tänker efter. I förlängningen skulle jag väldigt gärna sammanställa både dessa idéer och det arbetet jag redan gjort i en bok.

För mer information kontakta:
Tomas Ekvall, tomas.ekvall@ivl.se, tel. 010-7886831

Inbjudan till installationsföreläsningen den 13 oktober  hittar du här. Pdf, 856.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev