1. Startsida
  2. Press
  3. [2019-01-11] Butikskedjors arbetsmiljöarbete under lupp
Nyhet | 2019-01-11

Butikskedjors arbetsmiljöarbete under lupp

Vad krävs för att arbetsmiljöarbetet ska fungera i kedjeföretag inom handeln? En utmaning är att ramarna för arbetsmiljöarbetet ofta sätts centralt och sen ska tillämpas i butiker som kan vara spridda runt om i landet. I ett nytt forskningsprojekt ska IVL Svenska Miljöinstitutet studera hur arbetsmiljöarbetet i kedjeföretag kan förbättras och bli effektivare.

– Ökad kunskap om hur de här företagen arbetar med arbetsmiljöfrågor i dagsläget kan visa vilka utmaningar som finns och vilka förändringar som krävs för att få ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete, säger Maria Vigren, arbetsmiljöforskare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Handelsnäringen har närmare en halv miljon anställda och utgör därmed en betydande del av den svenska arbetsmarknaden. Numera domineras dagligvaru- och detaljhandeln av butikskedjor. Det innebär en utmaning för arbetsmiljöarbetet när ramarna ofta sätts av huvudkontoret och sen ska tillämpas i organisationen, från central till lokal nivå ute i butikerna.

I projektet som finansieras av AFA Försäkring kommer Maria Vigren att titta närmare på 6–8 butikskedjor och samla in data både genom besök på arbetsplatserna och genom intervjuer med olika nyckelaktörer involverade i arbetsmiljöarbetet.

– Trots att det många gånger finns hjälpmedel, skyddsutrustning och kunskap om hur man skapar en säker och bra arbetsmiljö, så har man sett att detta inte används i tillräckligt stor utsträckning. Det här är en central fråga, och här kan en metod som heter OBM – Organizational Behavior Management – vara till stor hjälp för att öka förståelsen om varför det förebyggande arbetsmiljöarbetet inte fungerar som det är tänkt, säger Maria Vigren.

OBM fokuserar på beteenden och förstärkning av de beteenden som har påverkan på det resultat man vill uppnå, som till exempel följsamhet till säkerhetsrutiner på en arbetsplats.

– Med hjälp av OBM kan man skapa en förståelse för vad det är som får oss att agera på ett visst sätt och samtidigt hitta metoder för hållbar förändring. Förståelsen för att det är konkreta beteenden som slutligen avgör om arbetsmiljöarbetet tillämpas som det är tänkt är en nyckel för att få goda effekter i arbetsmiljöarbetet, säger Maria Vigren.

Projektet kommer att drivas i samråd med Svensk Handel, Handelsanställdas förbund och Unionen och förväntas resultera i konkreta råd om hur en god arbetsmiljö kan möjliggöras i kedjeföretag. Det pågår fram till år 2021 och har beviljats 3,6 miljoner kronor i stöd från AFA Försäkring.

För mer information kontakta:
Maria Vigren, maria.vigren@ivl.se, tel. 010 - 788 66 43  

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev