1. Startsida
  2. Press
  3. [2019-01-22] Var är alla litiumjonbatterier?
Nyhet | 2019-01-22

Var är alla litiumjonbatterier?

Alla 50 platserna var fyllda när IVL bjöd in till frukostseminarium i Göteborg om återvinning av batterier. På agendan stod bland annat den globala marknaden för uttjänta batterier, revisionen av EU:s batteridirektiv samt hur bilföretag kan mildra miljöpåverkan av elbilsbatterier.

- På kort sikt finns risk för brist på bland annat kobolt. Kostnaderna för de långsiktiga miljöskadorna från kobolt, nickel och koppar överstiger mycket kraftigt priset på metallerna räknat enligt en metod som kallas EPS. EU vill att metallerna i batterierna återvinns rätt. Det är bakgrunden till att batteridirektivet nu ses över, sade Lisbeth Dahllöf, IVL-specialist inom livscykelanalys som 2017 skrev en uppmärksammad rapport om elbilsbatteriers miljöpåverkan tillsammans med kollegan Mia Romare.

Mål behövs för värdefulla material

Jan Tytgat, ansvarig för myndighetskontakter hos återvinningskoncernen Umicore, talade om det nya batteridirektivet inom EU som förmodligen kommer efter 2021. Han ställde dagens fråga:

- Var är alla litiumjonbatterier? Det är svårt att få tag på batterier för återvinning, det är bara runt 10 procent som tas om hand.

Enligt Jan Tytgat behövs specifika återvinningsmål för de värdefulla materialen i batterierna, vilket saknas i dagens direktiv.

Seminariet avslutades med diskussion kring behovet av att resurserna stannar i EU och vad som krävs i forskningsväg för att det ska kunna bli verklighet. Bland annat konstaterades att det finns stora behov inom automatisering och logistik.

Seminariet anordnades i samarbete med Cerise, Centrum för Resurseffektivitet Sverige.

Vill ni ta del av presentationerna från frukostseminariet? Kontakta:
Lisbeth Dahllöf, lisbeth.dahllof@ivl.se, tel. 010-788 68 53

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev