1. Startsida
  2. Press
  3. [2019-01-25] Nytt projekt utforskar upphandlingskriterier för cirkulära produkter
Nyhet | 2019-01-25

Nytt projekt utforskar upphandlingskriterier för cirkulära produkter

I arbetet med att ställa om till en cirkulär ekonomi har det visat sig att upphandling som premierar cirkulära materialflöden kan vara ett effektivt sätt att spara resurser och minska mängden avfall. IVL Svenska Miljöinstitutet ska i ett projekt som finansieras genom innovationsprogrammet Resource dokumentera och sprida erfarenheter från upphandlingar i Sverige där olika typer av cirkulära kriterier har prövats. Tanken är att arbetet ska ligga till grund för fortsatt utveckling inom området.

– För att kunna utveckla policy och styrmedel för att stimulera cirkulära materialflöden inom den offentliga upphandlingen behövs kunskap om vilka incitament och upphandlingsmetoder som finns, och som kan utvecklas vidare för att på sikt minska vår resursanvändning, säger Sven-Olof Ryding, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Cirkulär upphandling är ett relativt nytt begrepp inom upphandlingsområdet. Det finns exempel på framgångsrika upphandlingar som har visat sig öka återanvändningen och återvinningen av material och energi och därmed har minskat mängden avfall. Däremot saknas ett gemensamt förfarande som kan komma till allmän användning för upphandling av cirkulära materialflöden inom såväl den offentliga som den privata sektorn.

Arbetet kommer att pågå under 2019. Projektet kommer att genomföras i nära samarbete med kommuner och regioner som välkomnas att, delvis i samarbete med andra parter, planera och genomföra upphandlingar där cirkulära kriterier prövas.

Syftet är också att sprida erfarenheter från upphandlingar där cirkulära kriterier har ingått och med utgångspunkt från dessa utarbeta förslag till generella råd och tips för hur man kan gå tillväga vid upphandling av cirkulära produkter.

Är du intresserad av att följa projektet eller medverka i arbetet? Kontakta då:
Sven-Olof Ryding, sven-olof.ryding@ivl.se, tel. 070-568 81 11
Sebastian Welling, sebastian.welling@ivl.se, tel. 010-788 65 59

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev