1. Startsida
  2. Press
  3. [2019-04-09] Årsrapporten klar för Mistra Carbon Exit
Nyhet | 2019-04-09

Årsrapporten klar för Mistra Carbon Exit

Det klimatpolitiska forskningsprogrammet Mistra Carbon Exit, som leds av IVL Svenska Miljöinstitutet tillsammans med Chalmers, arbetar för att Sverige ska nå det tuffa målet om noll nettoutsläpp av växthusgaser till år 2045.

Programmet analyserar och identifierar de tekniska, ekonomiska och politiska utmaningarna som Sverige står inför och föreslår hur svensk industri kan ställas om för att klara detta mål. Arbetet har pågått sedan 2017 och i dagarna har programmets andra årsrapport publicerats. Några rubriker:

  • Förnybara elsystem viktigt för framtida lösningar
  • Analys av försörjningskedjan är en nyckel till industrins omvandling
  • Vilka är de viktigaste utmaningarna för ett klimatledarskap?
  • Samordnade transporter är nyckeln för att minska energiåtgången

Årsrapporten är på engelska och finns att ladda ner på Mistra Carbon Exits hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För mer information, kontakta:
Lars Zetterberg, programansvarig, lars.zetterberg@ivl.se, 010-788 65 57

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev