1. Startsida
  2. Press
  3. [2019-04-29] Regeringens utredare: Det behövs bättre samordning av miljöövervakningen
Nyhet | 2019-04-29

Regeringens utredare: Det behövs bättre samordning av miljöövervakningen

IVL-medarbetaren och regeringens särskilda utredare Åsa Romson presenterade idag sina förslag för bättre övervakning av miljön i Sverige. Utredningen lyfter fram att det behövs bättre styrning och samordning av den statliga miljöövervakningen och att det saknas överblick av övervakning av andra aktörer. Den föreslår också att ett miljöövervakningsråd inrättas vid Naturvårdsverket.

– En god miljöövervakning är central för hela miljöpolitikens måluppfyllelse och för arbetet med riksdagens beslutade miljökvalitetsmål. Ökad kunskap om tillståndet i miljön ger bättre underlag för mer välunderbyggda beslut och för Sverige att rapportera och driva frågor inom EU och i internationella sammanhang. Denna kunskap är också grunden för att samhället ska få syn på nya miljöhot och kunna bedöma risker, säger Åsa Romson.

Det finns stora mängder miljödata från andra aktörer som skulle kunna göras tillgängliga och bidra till en ökad användning inom miljöövervakningen. Det gäller data från till exempel verksamhetsutövare, vattenvårdsförbund, kommuner och länsstyrelser.

Utredningen visar att det finns oklarheter när det gäller styrning och samordning av den statliga miljöövervakningen samt att det saknas överblick av övervakning av andra aktörer.

Bland förslagen som lämnas till regeringen finns att ta fram en strategisk plan för miljöövervakningen som ska peka ut samhällets behov av miljöövervakning, samordningen av myndigheter och prioriterade utvecklingsinsatser. Utredningen föreslår också att ett miljöövervakningsråd inrättas vid Naturvårdsverket med uppgiften att samordna miljöövervakningen, ta fram underlag för den strategiska planen samt rapportera till regeringen.

De nationella datavärdarnas uppgift att samla in och förmedla data från miljöövervakningen bör stärkas och de bör finansieras genom ramanslag. Samutnyttjande av data och användarvänlighet behöver öka. Utredningen föreslår också att länsstyrelsernas regionala miljöövervakning finansieras genom anslag och inte som i dag genom bidrag.

Länk till betänkandet:
Sveriges miljöövervakning – dess uppgift och organisation för en god miljöförvaltning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.” (SOU 2019:22).

Vid frågor kontakta:
Åsa Romson, asa.romson@ivl.se, tel. 010-788 66 75  

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev