1. Startsida
  2. Press
  3. [2020-08-20] Möbelfaktas nya vd vill göra det enklare att välja hållbart
Nyhet | 2020-08-20
porträttbild på en man

Möbelfaktas nya vd vill göra det enklare att välja hållbart

I början av maj tillträdde Johan Söderqvist tjänsten som vd för IVL:s nya dotterbolag – märkningssystemet Möbelfakta. I sin nya roll vill han på kort sikt göra Möbelfakta mer känt och på längre sikt ser han märkningen som ett viktigt verktyg för branschen att konkurrera på lika villkor och för kunderna att kunna välja mer hållbara möbler.

– De här frågorna engagerar mig så jag ser verkligen fram emot det här uppdraget. Jag gillar att arbeta nära företagen där vi kan åstadkomma konkret affärs- och hållbarhetsnytta. Även att arbeta med något som alla kan relatera till, nämligen möbler. I en strävan mot ett mer hållbart samhälle ser jag att Möbelfakta blir ett system som möjliggör för fler företag att bli bättre på att göra medvetna val men det skapar också förutsättningar för konkurrens på lika villkor.

Hur kommer det märkas att du tar över ledarrollen?

– Möbelfakta kommer alltid att utvecklas i takt med branschen. Målet på sikt är att öka företagens möjligheter att använda märkningen på flera marknader och nyttja digitaliseringens möjligheter för att uppnå mer cirkulära flöden. Min första uppgift är att få Möbelfakta att synas mer och även ta vara på de synergier som finns med IVL:s andra dotterbolag som har närliggande verksamheter.

Tidigare har du arbetet i olika roller, bland annat som teknisk konsult och hållbarhetschef inom byggmaterialföretag. Vilken nytta tror du Möbelfakta kommer att ha av dina erfarenheter från byggbranschen?

– Det finns mycket att lära från byggbranschen. Den kan upplevas traditionell men med sina många leverantörer är den väldigt konkurrensutsatt, vilket ger starka incitament för att utveckla produkter med fokus på funktion och hållbarhet. Byggbranschen ligger också långt fram när det gäller att ställa miljö- och klimatkrav och många företag växlar upp inför den utmaningen, bland annat genom olika märknings- och bedömningssystem. Jag tror mina erfarenheter av det kan komma till nytta i arbetet med Möbelfakta.

Vilka hållbarhetsutmaningar ser du att märkningen kan lösa och hur?

– För möbelbranschen är kemikalier, bristande arbetsvillkor eller olaglig skogsavverkning exempel på utmaningar som direkt kopplar mot hållbarhet, men som också ger upphov till snedvriden konkurrens. Möbelfakta ger företag möjligheten att systematiskt hantera de här riskerna, både i sin verksamhet, produktion och leverantörskedja. Systemet ger förutsättningar för att långsiktigt göra rätt avvägningar mellan höga miljö- och hållbarhetskrav och vad branschen i sin helhet är kapabel till att leverera.

– Johans erfarenheter att arbeta med hållbarhetsfrågor kopplat till byggmaterial ser vi är en bra bas för att utveckla Möbelfakta vidare där han har kunnat balansera förståelsen för både teknik och kvalitet och miljö- och hållbarhet, säger Anna Jarnehammar, vice vd på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Vill du veta mer om Möbelfakta, kontakta:
Johan Söderqvist, johan.soderqvist@ivl.se, tel. 010-788 69 44
Anna Jarnehammar, anna.jarnehammar@ivl.se, tel. 010-788 65 76

Läs mer: Möbelfakta blir ett oberoende märkningssystem med IVL som huvudägare

Gå direkt till Möbelfakta: Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Möbelfakta är ett referens- och märkningssystem som riktar sig till aktörer i möbelbranschen. I dagsläget har märkningen närmare 60 aktiva företag med över 1000 produkter och möbelserier. Det är framförallt inriktat på möbler som används i offentliga miljöer men även varumärken som är mer inriktade mot privatkonsumenter använder Möbelfaktas märkning för sina produkter. Möbelfakta i Sverige AB ägs av IVL Svenska Miljöinstitutet som majoritetsägare och Trä- och möbelföretagen som minoritetsägare.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev