1. Startsida
  2. Press
  3. [2020-12-14] IVL får nytt ramavtal med Trafikverket kring utsläppsberäkningar
Nyhet | 2020-12-14
Bilar som kör genom tunnel

IVL får nytt ramavtal med Trafikverket kring utsläppsberäkningar

IVL får fortsatt förtroende från Trafikverket att ansvara för utsläppsberäkningar med HBEFA-modellen. Ett ramavtal har tecknats som gäller i två år, med möjlighet till förlängning. HBEFA-modellen innehåller statistik över den svenska vägfordonsparken och används till att beräkna vägtrafiksektorns utsläpp till luft. Beräkningarna används vid Sveriges officiella utsläppsrapportering till EU och FN:s klimatkonvention.

– Jag är glad att vi får fortsatt förtroende från Trafikverket, som behöver korrekta och bra emissionsberäkningar från vägtrafiksektorn. Att vi fick ramavtalet visar vår kompetens att leverera detta, säger Erik Fridell, chef för gruppen Transporter och mobilitet på IVL Svenska Miljöinstitutet.

På uppdrag av Trafikverket har IVL sedan 2016 ansvarat för att årligen ta fram Sveriges officiella utsläppsstatistik för vägtrafiken med HBEFA (Handbook of Emission Factors for Road Transport). Modellverktyget används för att beräkna vägtrafikens energibehov och utsläpp utifrån information om bland annat fordonsparkens sammansättning, årliga körsträckor och hur trafikarbetet fördelas på olika vägtyper. De beräknade utsläppen rapporteras varje år till bland annat EU och FN:s klimatkonvention.

– Med hjälp av HBEFA kan vi följa fordonsparkens utveckling, till exempel antalet fordon, fördelning mellan fordonstyper och olika bränslen, genomsnittliga årliga körsträckor och hur mycket effektivare fordonen blir. Modellen är ett viktigt verktyg för att kunna bedöma transportsektorns utsläpp nu och i framtiden, säger Martin Jerksjö, projektledare på IVL.

Det nya ramavtalet med Trafikverket vanns genom upphandling. Precis som i tidigare avtal samarbetar IVL med AVL MTC och WSP som blir underkonsulter till IVL för att täcka in områden som emissionsmätningar, körmönster och trafikarbetets fördelning över olika vägtyper. Utöver arbetet med den svenska statistiken och utsläppsberäkningarna ingår det i uppdraget även att genom expertis bistå Trafikverket i det internationella arbetet kring HBEFA.

Sedan tidigare har IVL tecknat ramavtal med Trafikverket kring miljöstyrning av verksamheten, strategiskt och övergripande miljöstöd samt inom luftkvalitet.

Läs mer om HBEFA-modellen på www.hbefa.net Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För mer information, kontakta:
Martin Jerksjö, martin.jerksjo@ivl.se, tel. 010-788 68 26
Erik Fridell, erik.fridell@ivl.se, tel. 010-788 67 99

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev