1. Startsida
  2. Press
  3. [2020-12-17] Krav och förväntningar på att synliggöra produkters miljöavtryck ökar
Nyhet | 2020-12-17
person styr maskin med en dator

Krav och förväntningar på att synliggöra produkters miljöavtryck ökar

EU-kommissionen vill se fler miljöanpassade produkter och tjänster på den europeiska marknaden och driver på utvecklingen av gemensamma metoder för att mäta miljöavtryck. Hur kommer svenska företag att påverkas av de nya kraven? Det ska IVL undersöka i ett nyligen startat projekt inom Swedish Life Cycle Center.

EU-kommissionens initiativ Single Market for Green Products ska öka utbudet och efterfrågan på miljöanpassade produkter. Det bygger på gemensamma metoder för att mäta och kommunicera produkters och organisationers miljöprestanda utifrån ett livscykelperspektiv.

PEF – Product Environmental Footprint – som är en europeisk metod för att beräkna och kommunicera miljöavtryck för produkter och tjänster, ses som den hittills mest ambitiösa användningen av livscykelanalys för att minska miljöpåverkan från produktion och konsumtion. Förväntningarna är höga även om mycket utveckling kvarstår.

– Att få gemensamma metoder på plats är ett viktigt steg för att kvalitetssäkra och öka transparensen för miljöinformation. Det underlättar jämförelser och gör att både konsumenter och producenter kan styra mot resurseffektiva produkter och tjänster, som orsakar så lite miljöpåverkan som möjligt, säger Karin Sanne, livscykelexpert på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Projektet Miljöavtryck i Sverige har startats för att undersöka hur svenska företag kommer att påverkas av de livscykelbaserade krav och förväntningar som implementeringen av miljöavtryck enligt PEF leder till. Tanken är att ge svenska aktörer ett kunskaps- och kompetenslyft så att de kan fortsätta att vara konkurrenskraftiga i utvecklingen av nya resurseffektiva varor och tjänster.

En nyckel för projektet är att skapa ett brett engagemang kring frågan – näringsliv, myndigheter och offentlig sektor ska involveras för att öka förståelsen för arbetet på EU-nivå och för att de ska kunna vara med och påverka utvecklingen av en gemensam metodik.

– Genom att svenska företag genomför fallstudier för att testa och utvärdera reglerna i tidigt skede kan de också vara med och påverka de slutliga bestämmelserna samt hur PEF tillämpas i kommande nya regelverk kring produkter och miljöprestanda. Det kan ge oss i Sverige ett försprång vad gäller utvecklingen av nya tjänster och innovationer. Ett ökat svenskt deltagande i EU-processen ger också värdefulla bidrag till EU:s arbete och handlingsplan för cirkulär ekonomi, säger Elin Eriksson, affärsutvecklare på IVL.

För mer information, kontakta:
Karin Sanne, karin.sanne@ivl.se, tel. 010-788 68 66
Elin Eriksson, elin.erikssson@ivl.se, tel. 073-078 97 03

Miljöavtryck i Sverige är ett samverkansprojekt som bedrivs inom kompetenscentrumet Swedish Life Cycle Center Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., vid Chalmers tekniska högskola, med finansiering från Vinnova. Det pågår november 2020 till december 2021. Projektgruppen består av LCA-experter och forskare vid Chalmers tekniska högskola, IVL Svenska Miljöinstitutet, KTH, Naturvårdsverket och RISE Research Institutes of Sweden och har en bred förankring och involvering av representanter från industri, myndigheter och branschorganisationer. Läs mer här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev