1. Startsida
  2. Press
  3. [2021-01-20] Circular Electronics Day vill öka livslängden för elektronik
Nyhet | 2021-01-20
elavfall

Circular Electronics Day vill öka livslängden för elektronik

Varje år produceras cirka 50 miljoner ton elavfall världen över. Den 24 januari är det Circular Electronics Day – ett globalt initiativ som syftar till att uppmärksamma miljönyttan med att ge elektronikprodukter ett längre liv.

I år står 21 organisationer bakom initiativet, däribland IVL Svenska Miljöinstitutet, Chalmers Industriteknik, Inrego, Lenovo, Recipo och TCO Development.

– Med Circular Electronics Day vill vi inspirera och visa exempel på hur konsumenter och organisationer genom ganska enkla beslut kan vara med och bidra till en bättre hållbarhet, säger Alexandra Wu från IVL Svenska Miljöinstitutet.

Den snabba konsumtionen av elektronikprodukter ger upphov till stora mängder avfall och skadliga utsläpp. Det elavfall som uppstår varje år – 50 miljoner ton – motsvarar samma vikt som nästan 4500 Eiffeltorn eller åtta av pyramiderna i Giza.

Att se till att produkter och material används under en längre tid är det enskilt mest effektiva vi kan göra för att minska den negativa påverkan och mängden elavfall. Elektronik innehåller värdefulla, ändliga resurser som kan återanvändas i nya produkter istället för att bli avfall.

De beslut som tas innan en produkt köps in har allra störst effekt. Men medan stora IT-köpare inom företag och offentlig sektor ofta är vana att se till hållbarhetsfaktorer när de köper datorer och andra IT-produkter så är många konsumenter inte medvetna om vad de kan göra för att minska miljöpåverkan från sina IT-produkter. På webbplatsen Circular Electronics Day Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. har organisationerna bakom initiativet därför samlat informationsmaterial, praktiska råd och tips om vad både företag och konsumenter kan göra för att öka cirkulariteten.

För mer information, kontakta:
Alexandra Wu, alexandra.wu@ivl.se, tel. 010-788 68 86
Tova Andersson, tova.andersson@ivl.se, tel. 010-788 67 96

Fem sätt att ge din elektronik ett längre liv:

  • Uppgradera och reparera. Det viktigaste du kan göra för att minska miljöavtrycket är att förlänga livslängden på dina IT-produkter så långt möjligt. Genom att reparera produkten, radera gammal data och uppgradera den kan du använda den längre eller sälja den vidare.
  • Köp begagnat. Och bidra till omställningen genom att efterfråga återbrukade produkter som är designade för återanvändning.
  • Köp hållbarhetscertifierat. Om du måste köpa en ny produkt, välj en produkt som har en hållbarhetscertifiering som innehåller robusta kriterier och kräver verifiering från tredje part.
  • Satsa på kvalitet. Välj produkter som kan hålla längre. Undvik att köpa elektronik som inte går att reparera och som du riskerar att behöva slänga efter kort användningstid.
  • Släng inte! Elektronik innehåller värdefulla resurser som kan återvinnas. Lämna produkter som inte går att återanvända till återvinning, antingen på återvinningscentralen eller på annan insamlingsplats för elektronik. Många återförsäljare tar emot produkter för återvinning.

Se #CircularElectronicsDay för mer tips och inspiration för ökad återanvändning.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev