1. Startsida
  2. Press
  3. [2021-01-25] Nytt konsultstöd hjälper fastighetsägare och entreprenörer att klimatoptimera nya byggnader
Nyhet | 2021-01-25
En glasbyggnad bakom några gröna träd

Nytt konsultstöd hjälper fastighetsägare och entreprenörer att klimatoptimera nya byggnader

Hur stor klimatpåverkan har olika byggnader och hur kan vi minska utsläppen genom materialval och produktionssätt? Från och med nästa år införs krav på klimatdeklarationer för nya byggnader vilket kan gynna de i branschen som satsar på hållbara lösningar. En viktig del i omställningen är att fastighetsägare och entreprenörer har tillgång till kvalitetssäkrade klimatberäkningar, något som IVL nu kan erbjuda konsulttjänster inom.

Bygg- och fastighetssektorn står för en betydande del av samhällets miljö- och klimatpåverkan. Som ett led i att minska klimatpåverkan vill regeringen från och med den 1 januari 2022 införa krav på klimatdeklarationer för nya byggnader.

– Kravet på klimatdeklaration är en viktig pusselbit i byggbranschens omställningsarbete, men för att minska klimatpåverkan behöver fastighetsägarna också ställa krav i ett tidigare skede av byggprocessen, säger Anders Ejlertsson, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

I projektet Klimatkrav till rimlig kostnad har IVL tillsammans med projektpartners tagit fram en vägledning för hur fastighetsföretag kan ställa klimatkrav vid nybyggnation. Utifrån detta har IVL nu i nästa steg tagit fram ett antal tjänster som ska hjälpa entreprenörer och fastighetsutvecklare i arbetet med klimatberäkningar. Tjänsterna kan användas för att uppfylla Boverkets lagkrav eller Miljöbyggnads krav i indikator 15. Beräkningarna kan även användas för jämförelse vid upphandling och för att ställa krav på klimatförbättrande åtgärder.

– Beräkningarna kan till exempel användas för att klimatförbättra ett byggsystem och därmed ge konkurrensfördelar. Detta gäller oavsett vilket material man använder. Klimatberäkningar som håller hög kvalitet är en förutsättning för att vi ska kunna använda dem i upphandlingar och på så sätt få en omställning på riktigt, säger Martin Erlandsson, livscykelexpert på IVL.

På IVL:s hemsida finns mer information om tjänsterna och vilket stöd som företag kan få, till exempel går det att beställa verktyg för att göra egna klimatberäkningar eller beställa kvalitetssäkrade klimatberäkningar till fast pris. Beräkningarna kan användas av fastighetsägare som vill kartlägga den samlade klimatpåverkan av sitt byggnadsbestånd eller när entreprenörer vill påvisa klimatförbättringar i en upphandlingssituation. IVL erbjuder också stöd till fastighetsägare att formulera klimatkrav i förfrågningsunderlag och hjälper till vid anbudsutvärdering.

– Vi ser att det finns en kedja av aktörer med byggmaterialleverantörer och entreprenörer som har förmåga att leverera kostnadseffektiva klimatoptimerade lösningar, men kraven behöver ställas. Det hjälper vi gärna till med, säger Anders Ejlertsson.

Läs mer om tjänsterna. Öppnas i nytt fönster.

Vid frågor, kontakta:
Anders Ejlertsson, anders.ejlertsson@ivl.se, tel. 0730 - 95 77 21
Martin Erlandsson, martin.erlandsson@ivl.se, tel. 010-788 65 30

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev