1. Startsida
  2. Press
  3. [2021-01-28] Ny EEA-rapport: EU behöver en cirkulär plastekonomi
Nyhet | 2021-01-28
ihoppressat plast

Ny EEA-rapport: EU behöver en cirkulär plastekonomi

För att lösa problemen med plastföroreningar krävs en smartare plastanvändning, ökad cirkularitet och en kraftigt ökad användning av förnybara råvaror. Vi behöver en cirkulär plastekonomi. Det skriver europeiska miljöbyrån EEA i en ny rapport som flera av IVL:s avfallsexperter deltar i.

Arbetet med att minska plastanvändningen har det senaste året satts på undantag. Coronapandemin har inneburit en kraftigt ökad efterfrågan på engångsartiklar i plast. Enligt WHO behövs globalt 89 miljoner munskydd, 76 miljoner plasthandskar och 1,6 miljoner skyddsglasögon varje månad för att motverka smittspridningen.

– Engångsplastprodukter spelar en viktig roll för att förhindra spridningen av covid-19 men den nya efterfrågan på dessa artiklar utmanar också EU:s insatser för att begränsa plastföroreningar och gå mot ett mer hållbart och cirkulärt plastsystem, åtminstone på kort sikt, säger Tobias Nielsen på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Tre vägar framåt för en cirkulär plastekonomi

Plast är en helt oumbärlig råvara i vårt moderna samhälle, inte minst i sjukvården. Problemet är att vi inte hanterar plasten som den värdefulla resurs det är. Ofta används plast bara en enda gång, varpå det kasseras och riskerar att spridas i naturen. Den linjära modellen för produktion och konsumtion av plast är dålig både för miljön och ekonomin, skriver forskarna i rapporten.

EEA:s rapport pekar på tre vägar framåt: smartare plastanvändning, ökad cirkularitet och användning av förnybara råvaror. Tillsammans kan dessa bidra till att skapa ett hållbart och cirkulärt system för plastanvändning.

– Det finns ingen enskild enkel lösning för att hantera utmaningarna med plastavfallet. Vi behöver komma åt problemet från många håll. Den här rapporten ger en jättebra överblick över problemen och dess lösningar utifrån ett europeiskt perspektiv, säger Tobias Nielsen.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev