1. Startsida
  2. Press
  3. [2021-02-01] Smart City Sweden demonstrerar svenska lösningar digitalt under coronapandemin
Nyhet | 2021-02-01
New and modern settlement in Stockholm, Sweden.  Big white apartment complex right by the water, a view of Globen in the distance.

Smart City Sweden demonstrerar svenska lösningar digitalt under coronapandemin

För Smart City Sweden, som har uppdrag att lyfta fram svenska lösningar för hållbara städer internationellt, ställer dagens reserestriktioner krav på nya arbetssätt. Från att välkomna internationella delegationer på plats runt om i landet genomförs i dag både besök och andra evenemang helt digitalt.

Investerings- och exportplattformen Smart City Sweden arbetar för att öka samarbetet mellan Sverige och andra länder inom den hållbara staden. Plattformen som drivs av IVL på Energimyndighetens uppdrag tar emot delegationer från hela världen och visar upp svenska lösningar inom områden som stadsplanering, mobilitet, miljöteknik, avfallshantering och social hållbarhet. Målet är att inspirera andra och samtidigt skapa exportmöjligheter för svenska företag.

Sedan starten har huvudkontoret i Hammarby sjöstad och de regionala noderna runtom i Sverige tagit emot tusentals besökare från fler än 60 länder.

– Genom Smart City Swedens verksamhet har vi ökat samarbetet med många länder och kommit ett steg närmare affärer för svenska företag. En inledande studie om avfall i Colombia, ett motbesök gällande smarta elnät i Tyskland och en förstudie kring hållbara transportlösningar i Marocko är bara några exempel från det senaste året, säger Tomas Andersson, IVL:s projektledare på Smart City Sweden.

Satsning på digital utveckling

Under mars lanserades ett digitalt Smart City Sweden och sedan dess har uppdraget haft hundratals digitala besök och webbinarier med sammanlagt över 2000 deltagare. Dessa har kommit från alla världsdelar, med länder som Kina, Nederländerna och Danmark i toppen. Intresseområdena från delegationerna varierar stor med allt från energieffektivitet, transport och avfallshantering till social hållbarhet och digitalisering.

– Vi ser att det fortfarande finns ett stort intresse av svenska hållbara lösningar från utländska intressenter och genom att göra besöken digitala har Smart City Sweden lyckats fortsätta att utveckla samarbeten även under pandemin, säger Annika Nilsson, ansvarig handläggare på Energimyndigheten.

Som en del i den digitala satsningen har en film tagits fram som visar svenska lösningar för hållbara städer. Webbinarier har också hållits inom en rad områden och virtuella rundturer har skapats för att ge besökarna en 360-vy över några av de goda exempel som Sverige kan visa upp. I september representerade Smart City Sweden Sverige i det digitala Nordic Edge, Nordens största mässa för hållbara städer. Under 2021 utökas satsningen för att kunna ta emot ännu fler besökare och fortsätta skapa internationella samarbeten.

För mer information, kontakta:
Tomas Andersson, tomas.andersson@ivl.se, tel. 010-788 65 82
Annika Nilsson, annika.nilsson@energimyndigheten.se, tel. 016-544 20 63

Smart City Sweden är ett regeringsuppdrag som syftar till att öka svensk export av hållbara lösningar kopplade till staden. Exportplattformen drivs av IVL på uppdrag av Energimyndigheten. I Smart City Sweden ingår även Boverket, Naturvårdsverket, Trafikverket, Lantmäteriet, Tillväxtverket, Vinnova och Business Sweden samt sex regionala noder som drivs av North Sweden Cleantech genom Kompetensspridning i Umeå, Dalarna Science Park, IVL, Business Region Göteborg, Cleantech Östergötland och Sustainable Business Hub.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev