1. Startsida
  2. Press
  3. [2021-09-13] IVL tar fram miljödata för bränslen som spills i vatten
Nyhet | 2021-09-13
Johan Strandberg, i svenska fjällen för mätningar

Johan Strandberg är miljöskadeexpert på IVL Svenska Miljöinstitutet.

IVL tar fram miljödata för bränslen som spills i vatten

Oljeutsläpp är den i särklass vanligaste miljöskadan i Sverige. Varje år sker det cirka 200 utsläpp som måste hanteras av räddningstjänst och restvärderäddning. För att bidra till bättre riskbedömningar ska IVL i ett projekt ta fram miljödata för bränslen som spills i vatten.

– Tidigare har det inte funnits information tillgänglig om vilka ämnen som olika bränslen och petroleumprodukter faktiskt innehåller. Det har gjort att man har behövt bedöma risker för dessa miljöskador baserat på gammal information eller på antaganden, säger Johan Strandberg, projektledare och miljöskadeexpert på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Sammansättningen av bränslen har förändrats under senare år, bland annat har andelen förnybara komponenter ökat. Hårdare krav i drivmedelslagen har också lett till förändringar. Det har gjort att den information som finns tillgänglig är ännu mer inaktuell. Hur de nya bränsleblandningarna påverkar toxicitet eller förändrar lukt- och smak på vatten är inte känt. Vad händer exempelvis med lukten när bränslena innehåller större andel etanol? Och hur påverkar det nästintill luktlösa HVO-bränslet vattenlevande organismer?

I det aktuella projektet kommer IVL att ta fram data för koncentrationsgränser med avseende på lukt och smak för petroleum- och biobaserade drivmedel, ekotoxiciteten hos olika bränslen i sötvatten, samt undersöka och se om det är möjligt att skapa modeller för att förutsäga enskilda kemiska föreningars samt blandningars inverkan på smak- och luktegenskaper i vatten.

– Vi är jätteglada att få möjligheten att genomföra det här projektet. Äntligen kommer vi och alla andra att få vettiga data att använda när vi står där ute på vägen och en tankbil gått i diket nära en dricksvattentäkt, säger Johan Strandberg.

Det övergripande målet med projektet är att bidra med bättre beslutsunderlag vid riskbedömning av miljöskador som uppkommer vid utsläpp av olika drivmedel. Projektet finansieras av Stiftelsen IVL, Kustbevakningen, Norrvatten, Sandviken Energi, Stockholm Vatten och Avfall, Kretslopp och Vatten Göteborgs Stad och beräknas vara klart i december 2021.

För mer information, kontakta:
Johan Strandberg, johan.strandberg@ivl.se, tel. 010-788 65 98

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev