1. Startsida
  2. Press
  3. [2021-09-30] Bättre luftkvalitet med göteborgarnas hjälp
Nyhet | 2021-09-30
Ågot Watne från IVL och Jonathan Westerlund från miljöförvaltningen i Göteborgs Stad sätter upp sensorer i Kungsparken. foto: Karin Weijdegård

Ågot Watne från IVL och Jonathan Westerlund från miljöförvaltningen i Göteborgs Stad sätter upp sensorer i Kungsparken. Foto: Karin Weijdegård

Bättre luftkvalitet med göteborgarnas hjälp

Kungsparken i centrala Göteborg har blivit testområde för forskning om hur luften i våra städer kan förbättras. Sedan i våras har ett antal sensorer och provtagare varit utplacerade runt om i parken och folk som ofta vistas i eller passerar igenom området uppmuntras att delta i studien.

Det är forskningsprojektet NordicPATH som drivs av IVL Svenska Miljöinstitutet i samarbete med Göteborgs Stad som kartlägger luftföroreningar genom att samla in och mäta luftens partiklar och halten av kvävedioxid. Resultaten läggs ihop med medborgarnas upplevelser och ska bidra till bättre stadsplanering utifrån ett luftkvalitetsperspektiv.

− Vi hoppas på att få till en dialog mellan medborgare, forskare och tjänstepersoner i staden. Genom att pussla ihop olika perspektiv kan vi kanske säga något om exponeringen av luftföroreningar för besökare i parken och se om man kan göra något i planeringen av parken som gör det bättre för besökaren ur ett luftkvalitetsperspektiv, säger Ågot Watne, forskare på IVL och projektledare för studien.

Projektet har tagit fram en enkät där folk som ofta besöker parken kan besvara frågor om hur de upplever Kungsparken och luftkvaliteten. Man kan även anmäla sitt intresse för att delta ytterligare genom att låna en sensor för att själv mäta luftkvaliteten när man rör sig i staden och i Kungsparken.

− Under hösten hoppas vi att få hjälp av allmänheten med att komplettera resultaten av mätningarna med de fasta sensorerna som vi redan satt upp. Vi kommer att låta ett antal göteborgare få låna sensorer som mäter luftkvalitet som de till exempel kan fästa på sin cykel eller barnvagn. Vi letar i första hand efter personer som ofta rör sig igenom Kungsparken, säger Jonathan Westerlund på miljöförvaltningen i Göteborg Stad.

Hållbara smarta parker

Forskningsprojektet NordicPATH har fokus på medborgardialog och flera nordiska städer ingår. I Göteborg har man dessutom valt att göra testerna inom ramen för Hållbara Smarta Parker, ett samarbete där stadens olika grönytor används som testbäddar för att testa och utveckla hållbara och innovativa arbetssätt.

− Samarbetet med Hållbara smarta parker gör att vi till exempel kan få tillgång till lyktstolpar som vi kan sätta sensorerna på. Det hjälper oss också med att få fördjupad kunskap kring lösningar som är intressanta och relevanta för Göteborg, säger Ågot Watne.

Länk till enkäten Vi vill gärna veta hur du använder och upplever Kungsparken
https://new.maptionnaire.com/q/2jlm9gte4uzw Länk till annan webbplats.

Länk till film Bättre luftkvalitet med din hjälp där Ågot Watne intervjuas.
https://www.youtube.com/watch?v=lu8VcudYzwI Länk till annan webbplats.

För frågor kontakta:
Ågot Watne, agot.watne@ivl.se, tel. 010-788 66 10
Jonathan Westerlund, jonathan.westerlund@miljo.goteborg.se , tel. 073-311 20 53

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev