1. Startsida
  2. Press
  3. [2022-02-23] Ölfat av stål eller plast – ny studie jämför miljöpåverkan
Nyhet | 2022-02-23
Midsection of male worker of beer production plant in apron carrying two cisterns while moving in front of camera along rows of huge steel tanks

Ölfat av stål eller plast – ny studie jämför miljöpåverkan

De senaste åren har allt fler bryggerier gått över till att använda ölfat i plast. Tidigare var det ölfat i rostfritt stål som dominerade marknaden, men nu har ölfaten i plast, särskilt engångsvarianter, blivit allt vanligare, och särskilt bland mindre hantverksbryggerier.

– För några år sedan började vi se dessa plastfat dyka upp på pubar och ölmässor. Som hållbarhetsforskare blev jag intresserad av utvecklingen, inte minst med tanke på det ökade fokuset på cirkulär ekonomi och de politiska beslut som har fattats i Europa om att komma bort från användningen av engångsplast, säger Michael Martin, senior forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Tillsammans med forskare från finska miljöinstitutet SYKE och bryggeriet Bretty Fingers, har han jämfört den miljömässiga och ekonomiska hållbarheten hos traditionella ölfat i rostfritt stål med de nya engångsfaten i plast.

Resultaten tyder på att ölfaten i stål, trots större initiala kostnader och vikt, har bättre miljömässig och ekonomisk prestanda. Det beror främst på deras långa livslängd och att de kan återanvändas ett stort antal gånger. Men resultatet gäller bara för de lokala marknaderna. Med längre avstånd mellan bryggeriernas produktionsanläggningar och själva användningen, det vill säga konsumenterna, får transporternas en större betydelse och då kan ölfaten i plast istället vara det alternativ som har mindre klimatpåverkan, på grund av deras lägre vikt.

– Det tyder på att båda faten är användbara och har sina fördelar. Vill man säkerställa att man använder det mest hållbara alternativet behöver man titta på vilka förutsättningar som finns, till exempel om det är långt mellan bryggeriet och dess marknad, säger Michael Martin.

Han poängterar att det också går att förbättra miljöprestandan hos ölfaten i plast. Till exempel behöver systemen för återvinning utvecklas. Det är också fördelaktigt ur miljöperspektiv att i så lång utsträckning som möjligt använda plastfat som kan återanvändas, som också finns på marknaden.

Läs studien här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För mer information kontakta:
Michael Martin, michael.martin@ivl.se, tel. 010-788 66 81

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev