1. Startsida
  2. Press
  3. [2012-05-02] 54 goda exempel på energieffektivisering i offentliga byggnader
Pressmeddelande | 2012-05-02

54 goda exempel på energieffektivisering i offentliga byggnader

Nu finns det inspiration att hämta för kommuner och andra offentliga aktörer som funderar på att vidta energieffektiviseringsåtgärder. Inom ramen för EU-projektet “European Energy Services Initiative" (EESI) har IVL Svenska Miljöinstitutet publicerat goda exempel på kraftfull energieffektivisering i offentlig sektor och industri så att det enkelt går att se både åtgärder och resultat.

IVL Svenska Miljöinstitutet har publicerat goda exempel som beskriver resultat av en mängd genomförda energieffektiviseringsprojekt där så kallad Energy Performance Contracting har använts inom olika typer av fastigheter. Totalt 62 goda exempel har publicerats, varav 54 har genomförts i offentliga lokaler och åtta i industrilokaler. De goda exemplen har tagits fram med hjälp av svenska energitjänsteföretag.   — Det finns stora möjligheter att minska energiförbrukningen i offentliga och privata lokaler med stora ekonomiska besparingar som följd. Brist på tid, kapital och kompetens gör att många åtgärder inte genomförs. Det här visar att arbetet med att energieffektivisera verkligen är värt mödan, säger Jenny Gode, projektledare vid IVL Svenska Miljöinstitutet. Modellen som använts — Energy Performance Contracting (EPC) — är en beprövad affärs- och samverkansmodell för att vidta energieffektiviseringsåtgärder där investeringar i energibesparande åtgärder finansieras med hjälp av garanterade framtida energibesparingar. EPC har under de senaste åren vunnit allt större gehör hos offentliga organisationer i deras arbete med energieffektivisering. European Energy Services Initiative (EESI) är ett samarbetsprojekt mellan tio europeiska länder. Projektet syftar till att utveckla och sprida kunskap om Energy Performance Contracting till beslutsfattare som till exempel fastighetschefer, ekonomichefer och även politiska beslutsfattare. IVL Svenska Miljöinstitutet är den svenska projektdeltagaren i EESI-projektet. Representanter från bland annat Energimyndigheten, Sveriges Kommuner och Landsting, Miljöstyrningsrådet och Näringsdepartementet deltar i en  referensgrupp för projektet. För mer information kontakta: Jenny Gode, projektledare, jenny.gode@ivl.se, tel. 08-598 563 18

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev