1. Startsida
  2. Press
  3. [2012-06-21] Fortsatt höga halter av PFOS i fisk i sjöar vid flygplatser
Pressmeddelande | 2012-06-21

Fortsatt höga halter av PFOS i fisk i sjöar vid flygplatser

Mätningar visar att halterna av perfluoroktansulfonat (PFOS) i ytvatten och fisk från sjöar nära Göteborg Landvetter Airport och Stockholm Arlanda Airport är fortsatt höga. Tester på lab tyder dessutom på lång halveringstid i fisken och att upptagen PFOS stannar länge i fiskkroppen. Det betyder att även om en sjö skulle bli fri från PFOS i vattnet kan det ta tid innan fisken kan tjäna som föda.

Den PFOS som ligger lagrad i marken runt brandövningsplatserna vid Göteborg Landvetter Airport och Stockholm Arlanda Airport läcker ut i miljön. Det finns ett samband mellan avståndet ifrån respektive brandövningsplats och halterna av PFOS i ytvatten i närområdet till flygplatserna. De halter som uppmäts i ytvatten och fisk i de till flygplatserna närbelägna sjöarna ligger över de föreslagna EQS-värdena (Environmental Quality Standards) för PFOS som Europeiska kommissionen angivit. Även vatten från referenssjöarna ligger över EQS-värdena i vatten, men halterna i fisken är lägre än det föreslagna värdet för halter i fisk.   — Det är människan som är den känsligaste länken och som sätter normen för vilka EQS-värden som föreslås för PFOS. När vi äter fisk som innehåller PFOS är halveringstiden i kroppen cirka åtta år. Ämnet stannar alltså i kroppen väldigt länge, säger Karin Norström, forskare vid IVL Svenska Miljöinstitutet.   Undersökningar visar också att halter av PFOS i vatten med hjälp av teoretiska beräkningsfaktorer kan ge en god uppskattning om fiskens PFOS-innehåll och därmed en indikation ur hälsosynpunkt, det vill säga om fisk från en sjö är lämplig att intas som föda.   — Det är betydligt billigare och det går mycket snabbare att ta vattenprover än att genomföra provfiske i ett första läge. Genom att använda vattenanalyser och teoretiska beräkningsfaktorer kan kommunerna snabbt och kostnadseffektivt ta reda på hur mycket PFOS fisken innehåller. Det kan sedan fungera som underlag när kommuner ska ge hälsorekommendationer för intag av fisk fiskad i kommunens sjöar, säger Karin Norström.   För mer information kontakta Karin Norström, tel. 010-7886620

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev