1. Startsida
  2. Press
  3. [2012-06-28] Dammhalter på byggarbetsplatser över gränsvärden trots åtgärder
Pressmeddelande | 2012-06-28

Dammhalter på byggarbetsplatser över gränsvärden trots åtgärder

Många av de åtgärder som görs för att minska dammhalterna på byggarbetsplatser är otillräckliga. På vissa arbetsplatser är dammhalterna upp till 25 gånger så höga som gränsvärdena tillåter, enligt en ny rapport från IVL Svenska Miljöinstitutet.

På byggarbetsplatser finns många arbeten som innebär att mycket damm uppstår. Dammiga arbetssituationer förekommer till exempel vid renoveringar i samband med stambyten, betongfräsning, spackelslipning, rivning av kakel och vid håltagning i betong med mera. Risken med höga dammhalter är att byggdamm ofta innehåller kvarts som kan orsaka silikos (dammlunga) och lungcancer.  De åtgärder som oftast vidtas för att minska dammhalterna på byggarbetsplatser är att använda verktyg med utsug. Undersökningen som IVL Svenska Miljöinstitutet gjort visade att merparten av de åtgärder som finns att tillgå var otillräckliga för att nå de gränsvärden för kvarts som Arbetsmiljöverket angivit. Om verktygen används under större delen av arbetsdagen kan gränsvärdena överskridas flera gånger, i vissa fall ända upp till 25 gånger gränsvärdet. Används dammande verktyg utan utsug kan halterna bli ännu högre så att även andra personer i närheten kan bli exponerade för halter över gränsvärdena. Trots att gränsvärdena kan överskridas när verktyg med utsug används bör de ändå användas eftersom halterna blir lägre. — Man får inte ta resultaten som ett incitament att inte ta till de åtgärder som finns tillgängliga på marknaden. De sänker ändå halterna och det är bättre att använda otillräckliga åtgärder än att inte använda några alls, säger Bengt Christensson, arbetsmiljöforskare på IVL Svenska Miljöinstitutet. Rapporten kan laddas ner här. För mer information kontakta Ann-Beth Antonsson, IVL, 010-7886547

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev