1. Startsida
  2. Press
  3. [2013-04-09] Nytt forum lyfter debatten om energieffektivisering
Pressmeddelande | 2013-04-09

Nytt forum lyfter debatten om energieffektivisering

Fortum Värme, IVL Svenska Miljöinstitutet, Skanska och Veidekke lanserar nu ett forum på webben för energieffektivisering, Eneff-forum . Syftet är att få i gång en fördjupad och öppen debatt och ett omfattande kunskapsutbyte kring energieffektivisering och systemperspektiv vid byggnation och uppvärmning. Via forumet kan man följa och bidra till debatten i ämnet samt ta del av såväl lagar och regelverk som forskningsrapporter och analyser.

Bakgrunden till att Eneff-forum har bildats är att det pågår ett betydande antal utredningar och beslutsprocesser inom EU och på nationell och lokal nivå som berör energieffektivisering. De kommande åren ska flertalet av dessa resultera i olika regelverk för hur vi ska bygga och värma våra fastigheter för lång tid framöver. – Vi ser det här som en möjlighet att driva på en utveckling där systemsyn och bästa vetenskapliga kunskap är det självklara underlaget, så att kommande politiska beslut verkligen styr mot ett energieffektivt samhälle, säger Åke Iverfeldt, vice vd på IVL Svenska Miljöinstitutet. Frågan om energieffektivisering är komplex. Ska verklig omställning till ett resurseffektivare energisystem kunna ske, så krävs en fördjupad förståelse för systemperspektiven, och för hur dessa ska beaktas när framtidens styrmedel utformas. Det ställer i sin tur höga krav på politiker och myndigheter. Eneff-forum vill bidra till att framtida beslut fattas på basis av bästa möjliga kunskap och efter öppen debatt. – Energieffektivisering är en het fråga just nu, inte minst inom fastighets- och energiområdet. Trots det så saknas en plats för ordnad kunskapsinsamling och öppen debatt med fokus på dessa områden. Eneff-forum vill vara denna plats. Här kan man följa och föra en öppen debatt. Här kan man ta del av alla de senaste tongivande utredningarna och analyserna. Och här kan man ta del av de omfattande regelverken. Skälet till att vi fyra har valt att engagera oss i Eneff-forum är ytterst att vi delar synen på systemperspektivets betydelse. Utan systemperspektiv så riskeras suboptimering. Med suboptimering så försvåras eller försenas omställningen till ett resurseffektivare samhälle, säger Adam Lindroth, chef för public affairs inom Fortum Värme. Eneff-forum kommer att via olika teman belysa problematiken med brist på systemperspektiv, och vilka effekter på miljö och ekonomi som nuvarande styrmedel har. De fyra initiativtagarna hoppas och vill att experter, forskare, branschföreträdare och politiker ska delta i debatten och i kunskapsuppbyggnaden. – Vill man att en åtgärd ska leda till verklig resurseffektivitet, så räcker det inte att se till fastighetens skal eller till värmeverkens skorstenar, eller ens till stadens gränser. Energisystemet är en sammanhängande helhet och varje åtgärd har en konsekvens på denna helhet. Att inse detta är att förstå systemperspektivet. Den gamla formeln håller: ”tänk globalt, agera lokalt”, säger Adam Lindroth. För mer information kontakta: Anna Jarnehammar, IVL Svenska Miljöinstitutet, anna.jarnehammar@ivl.se Adam Lindroth, Fortum Värme, adam.lindroth@fortum.com tel. 08-671 73 92 Välkommen in på www.eneff-forum.se

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev