1. Startsida
  2. Press
  3. [2013-09-11] Nordiskt samarbete kartlägger utsläppen av black carbon
Pressmeddelande | 2013-09-11

Nordiskt samarbete kartlägger utsläppen av black carbon

Kortlivade klimatpåverkande luftföroreningar, däribland black carbon, har betydande effekter på såväl klimat, som luftkvalitet och hälsa. På uppdrag av Nordiska ministerrådet ska de nordiska länderna nu kartlägga sina utsläpp och identifiera effektiva åtgärder. Och för att mäta och redovisa utsläpp och framtida utsläppsminskningar krävs harmoniserade metoder.

– Det behövs mer kunskap om källorna till utsläppen och deras omfattning. Utöver att fylla kunskapsluckorna och mäta utsläppen har vi fått i uppdrag att identifiera vilka åtgärder som är mest effektiva i respektive nordiskt land, säger Karin Kindbom, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet. Utsläppen av fina partiklar (PM2.5) och black carbon (sot) kommer framförallt från vedeldning, dieseldrivna arbetsmaskiner och tunga lastbilar. Att black carbon har seglat upp som en högintressant klimatfaktor märks över hela världen. Särskilt sårbart för dessa ämnen är den arktiska världen, och med Nordens geografiska närhet blir vinsten av en minskning här desto större. EU:s medlemsstater har också nyligen förbundit sig att minska utsläppen av PM2.5, där black carbon är en delmängd, med 23 procent till 2020. Projektet kommer att leda fram till ett nordiskt mätprogram för mätning av utsläpp av både PM2.5 och andelen black carbon. Mätningarna och analys av resultaten beräknas vara klara i juni 2015. Projektet finansieras av Nordiska Ministerrådet och har en total budget på drygt 5 miljoner kronor. – Vi är väldigt glada för att Nordiska Ministerrådet valt att stödja detta projekt, säger Caroline Dickson på miljödepartementet. För att vi ska kunna genomföra kostnadseffektiva åtgärder måste vi ha kunskap om varifrån utsläppen kommer och utsläppens storlek. Den kunskapen får vi genom detta projekt.  För mer information, kontakta Karin Kindbom, karin.kindbom@ivl.se, 010-788 67 72, eller Caroline Dickson, caroline.dickson@regeringskansliet.se, 08- 405 21 16

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev