1. Startsida
  2. Press
  3. [2014-04-04] Vågdriven pump kan syresätta döda havsbottnar
Pressmeddelande | 2014-04-04

Vågdriven pump kan syresätta döda havsbottnar

Östersjön har stora problem med döda havsbottnar och algblomning. I Hanöbukten utanför Simrishamn och i Kanholmsfjärden i Stockholms skärgård har forskare och miljöexperter testat att med hjälp av vågdrivna syrepumpar efterlikna en naturlig process för att återställa bottnarna. Tekniken har visat sig kunna pumpa ner stora mängder vatten och kan anpassas för olika förhållanden.

– Det här visar att det är möjligt att pumpa ner syrerikt ytvatten genom att använda sig av naturens egen kraft, säger Christian Baresel på IVL Svenska Miljöinstitutet som lett projektet.

Studien visar att omfattningen av döda havsbottnar i Östersjön är större än vad man tidigare trott och att ytan ökar för varje år, vilket även SMHI och andra forskarlag nyligen bekräftat. Tillförsel av näringsämnen från avloppsvatten, användning av gödningsmedel i jordbruket och andra mänskliga aktiviteter orsakar ökad algblomning som i sin tur leder till att syret förbrukas i djupvattnet.

I EU-projektet WEBAP (Wave Energized Baltic Aeration Pump) har forskarna utvecklat och testat en metod för att syresätta djupvatten i Östersjön genom att efterlikna en naturlig process, där syrerikt ytvatten pumpas ner till de syrefattiga havsbottnarna för att hjälpa till att återställa ekosystemet. När syrehalten i djupvattnet ökar minskar även fosforläckaget från bottensedimentet, vilket i sin tur leder till minskad algblomning.

Olika pumpsystem har tagits fram för olika förhållanden; vågdrivna pumpar för tillämpning till havs och i kustzoner med bra vågklimat, och biobränsledrivna pumpar för användning i skärgården och i kustnära områden där vågorna ofta inte är tillräckliga. Tekniken har testats under mer än två år i Hanöbukten utanför Simrishamn och i Kanholmsfjärden i Stockholms skärgård.

– Vi vet att naturlig syresättning har positiva effekter på bottenmiljön och det vi har visat här är att vi har tekniken för att efterlikna den processen, säger Christian Baresel.

Marina miljöer är komplexa och det finns behov av att ytterligare testa tekniken i avgränsade kustområden för att kunna bedöma miljöeffekterna av pumpningen.

– För att återställa Östersjöns ekosystem måste vi såklart minska utsläppen av näringsämnen till havet. Men tiden rinner iväg och vi måste också inse att det dröjer innan vi ser effekten av den typen av utsläppsminskningar. Det behövs fler åtgärder för att stoppa utbredningen av döda havsbottnar i Östersjön redan i dag och utifrån det perspektivet tycker jag syrepumparna är ett intressant komplement värt att testa i större skala, säger Christian Baresel.

I projektet WEBAP har förutom IVL Svenska Miljöinstitutet även KTH, Simrishamns kommun och Europeiska kommissionen, samt representanter från staten och näringslivet, deltagit.

För mer information, kontakta:
Christian Baresel tel. 010-788 66 06 eller besök www.webap.ivl.se

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev