1. Startsida
  2. Press
  3. [2014-04-23] Flerbostadshus: Allt större klimatpåverkan från att bygga jämfört med driften
Pressmeddelande | 2014-04-23

Flerbostadshus: Allt större klimatpåverkan från att bygga jämfört med driften

I ett modernt flerbostadhus är bidraget till klimatpåverkan lika stort för att bygga huset som husets driftenergi under 50 år. Det visar en ny studie som IVL Svenska Miljöinstitutet gjort.

– I dagsläget är byggnaders energianvändning reglerad i nationell bygglagstiftning, medan miljöpåverkan för att bygga är helt oreglerad. Där finns det stora möjligheter att göra miljöförbättringar vid val av tekniska lösningar, säger Martin Erlandsson, forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet. Studien omfattar tio flerbostadshus, bland annat i Beckomberga och Annedal i Stockholms kommun. Med hjälp av livscykelanalys har klimatpåverkan för produktionen av byggnaderna jämförts med samma byggnaders specifika energianvändning. Resultatet visar att klimatpåverkan för att producera byggnaderna, inklusive markentreprenaden samt byggprocessen, är jämförbar med samma byggnads energianvändning under 50 år. – Det beror på att teknikutvecklingen idag gör det möjligt att bygga lågenergibyggnader med betydligt mindre energianvändning än de krav som ställs i Boverkets byggregler. En annan utveckling är att miljöpåverkan från den el och värme som köps till byggnaden minskar, säger Martin Erlandsson. Utifrån resultatet i studien tycker han att man kan ifrågasätta om bara byggnaders energiprestanda ska regleras. Med den utveckling som pågår och drivs på av politiska mål så borde även ett minimikrav på klimateffektivitet ställas för hela byggnadens livscykel. – Det känns rimligt att inledningsvis införa ett lagkrav som innebär att miljöpåverkan ska redovisas för ett större byggprojekt eller en ombyggnad. En sådan redovisning måste baseras på en robust LCA-metodik och utgå ifrån de standarder som kopplar till byggproduktdirektivet. Sedan kan man hoppas att markandskrafterna utnyttjar detta i upphandling och vid markanvisningar, säger Martin Erlandsson. För mer information, kontakta Martin Erlandsson  tel. 08-598 56 330 Läs om rapporten här.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev