1. Startsida
  2. Press
  3. [2014-05-21] Guide till EU:s utsläppshandel – fakta, fördelar och förslag på reformer
Pressmeddelande | 2014-05-21

Guide till EU:s utsläppshandel – fakta, fördelar och förslag på reformer

EU:s utsläppshandelssystem täcker nästan hälften av EU:s koldioxidutsläpp, motsvarande fem procent av världens samlade utsläpp. Men systemet behöver vässas för att fungera som det är tänkt. I en ny rapport beskriver forskare från IVL och Fores grundtanken och ekonomin bakom handelssystemet och listar möjliga reformalternativ.

EU:s utsläppshandelssystem EU ETS startade 2005 och var då det första internationella handelssystemet för koldioxidutsläpp i världen. Idag används det i 31 länder och omfattar 13 500 anläggningar inom industri och energiproduktion. – Med tanke på att nästan hälften av de europeiska koldioxidutsläppen regleras av handelssystemet och att det har en daglig inverkan på tusentals europeiska industrier, skulle man kunna tro att systemet står i centrum för klimatdebatten runt om i Europa. Men så är inte fallet. I stället har debatten varit begränsad till en grupp forskare, beslutsfattare och lobbyister, säger Lars Zetterberg, forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet. Daniel Engström Stensson från Fores, medförfattare till rapporten, menar att det är förståeligt att det är så. EU ETS är fyllt med tekniska detaljer vilket gör det svårt att förstå. Systemet har också varit föremål för ständiga förändringar. Med rapporten “ Europe’s choice – Facts and function of the EU emissions trading system” vill forskarna ge en mer lättöverskådlig bild av handelssystemet. Rapporten är skriven för beslutsfattare, journalister och allmänhet som vill engagera sig i debatten om EU: s klimatpolitiska verktyg. – Vi försöker beskriva själva grundtanken och ekonomin bakom utsläppshandelssystemet och dess centrala funktioner på ett sätt som är tillgängligt för en bredare publik. Rapporten ger också en kort historik och en internationell översikt av utvecklingen av handeln med utsläppsrätter runt världen, säger Daniel Engström Stensson. Debatten just nu handlar om det låga priset på utsläppsrätter. Om inget görs riskerar systemet att bli irrelevant vilket kan leda till att medlemsstaterna överger utsläppshandeln och istället inför nationella styrmedel, enligt rapportförfattarna. För att få handelssystemet att driva fram klimatsmarta investeringar krävs omfattande reformer. – Det viktigaste just nu att få upp priset på utsläppsrätter. Det kan göras genom att makulera ett stort antal utsläppsrätter, alternativt placera dem i en reserv för framtida användning. En annan möjlighet är att som Kalifornien införa ett prisgolv för att garantera ett minimipris på utsläppsrätterna, säger Lars Zetterberg. EU ETS kan vara ett bra instrument, menar han, men det måste vässas för att fungera som det var tänkt. – Det positiva är att EU ändå har visat att utsläppshandeln i sig fungerar; det köps och säljs utsläppsrätter på en gemensam marknad. Det är en framgång att det finns ett pris på koldioxid i 31 länder. Läs rapporten här. För mer information kontakta: Lars Zetterberg, lars.zetterberg@ivl.se, tel. 010-788 65 57 Daniel Engström Stensson, daniel.engstrom@fores.se, tel. 0730-88 53 63

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev