1. Startsida
  2. Press
  3. [2014-06-18] Nytt projekt ska minska utsläppen från enskilda avlopp
Pressmeddelande | 2014-06-18

Nytt projekt ska minska utsläppen från enskilda avlopp

Enskilda avlopp står för cirka 15 procent av utsläppen av kväve och fosfor till Östersjön. I sjöar och havsvikar kan det lokala bidraget från hushållen vara ännu större. I ett nystartat projekt som leds av IVL Svenska Miljöinstitutet ska dessa avlopp testas för att förbättra förmågan att rena avloppsvattnet från både övergödande ämnen och läkemedelsrester.

Reningsteknikerna i enskilda avlopp behöver förbättras för att undvika problem med läkemedel och antibiotikaresistenta bakterier. Hur stor belastningen av farliga ämnen är från dessa källor finns det väldigt lite kunskap om. – Det finns ett ökande intresse i samhället vad gäller antibiotikaresistenta bakterier. Alltfler har blivit medvetna om att de kan bli ett reellt problem och därför kommer vi att lägga ner stor möda för att se om dessa bakterier kan få spridning från enskilda avlopp, säger Heléne Ejhed på IVL Svenska Miljöinstitutet. Det treåriga projektet Optitreat (Optimization of small waste water treatment facilities) ska genomföras av forskare i Sverige, Tyskland och Polen. Tre typiska enskilda avlopp och olika styrande parametrar som uppehållstid, pH och syresättningsgrad kommer att testas för att bedöma hur bra de olika systemen är på att rena vattnet från kväve, fosfor, antibiotikaresistenta bakterier, läkemedelsrester och ämnen från bland annat hygienprodukter. Dessutom har projektet tillgång till över 200 testresultat som aldrig tidigare sammanställts, vilket kommer att ge ett bra statistiskt underlag för projektets slutsatser. – Det finns många olika anläggningsalternativ för enskilda avlopp på marknaden men väldigt lite undersökningar om vad som styr deras olika förmåga att minska utsläppen av farliga ämnen. Det ska vi ta reda på i det här projektet, säger Heléne Ejhed. Syftet är att sedan optimera anläggningarna utifrån resultatet både avseende övergödande och smittspridande ämnen som reningen vanligen fokuseras på, och även läkemedelsrester, antibiotikaresistens och hushållskemikalier. I studien ska man även jämföra regleringen av enskilda avlopp i Sverige, Tyskland och Polen och ta fram goda exempel på hur man kan reglera underhållet av anläggningarna på bästa sätt. Kapaciteten hos avloppssystemen och att fastighetsägarna sköter anläggningarna på rätt sätt är grundförutsättningar för att få bra reningseffektivitet. Optitreat finansieras av forskningsstiftelsen Mistra genom Östersjöprogrammet BONUS som är ett samarbete mellan de åtta EU-länderna runt Östersjön samt Ryssland. För mer information, kontakta Heléne Ejhed, tel. 010-788 65 46

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev