1. Startsida
  2. Press
  3. [2015-09-25] ”Skärpt kontroll av nya dieselbilar är nödvändigt”
Pressmeddelande | 2015-09-25

”Skärpt kontroll av nya dieselbilar är nödvändigt”

För ett år sedan larmade IVL på DN-debatt om situationen med hälsovådlig luft i våra svenska städer. Orsakerna som vi lyfte fram var att andelen dieselbilar ökar, samt att utsläppen av kväveoxider i verklig körning från just dieselfordon ofta är betydligt större än vid själva testerna.

Samtidigt som försäljningen av dieselbilar ökat kraftigt har luftkvaliteten gällande kvävedioxid inte förbättrats i våra städer de senaste tio åren. Det krävs alltså ökade åtgärder för att minska utsläppen så att halterna kan minska till nivåer som är acceptabla ur ett hälsoperspektiv.

Nu kommer uppgifter om att Volkswagen i USA medvetet har manipulerat dieselmotorerna och att deras bilmodeller släpper ut upp till 40 gånger mer kväveoxider än vad som är tillåtet. Det gäller inte bara äldre, utan även de senaste bilmodellerna. I USA finns en låg andel dieselbilar och där har myndigheterna därför möjlighet att åtgärda problemet genom att, som i dag, regelbundet kontrollera nya bilar.

– I Europa och Sverige med en mycket högre andel dieselbilar är frågan mer akut än i USA. Det är därför extra viktigt att nya testmetoder, – som fullt ut tar hänsyn till verklig körning, snarast införs här, säger Anders Roth, mobilitetsexpert på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Det räcker dock inte med detta, menar han. De tyska myndigheterna har med anledning av skandalen beslutat att genomföra extra granskningar av Volkswagens modeller.

– Även de svenska myndigheterna behöver skärpa kontrollen av nya dieselbilar. Detta för att säkra att dessa, som sägs klara de senaste och strängaste avgaslagsstiftningen, håller vad de lovar, säger Anders Roth.

Han menar att kontrollen då inte bara ska ske enligt nu gällande testmetoder, eftersom de brister i att visa hur stora utsläppen är vid verklig körning. Kontrollerna och testerna behöver också visa utsläpp i verkliga förhållanden i våra städer och kan ske både med ombordmätning och med utrustning som placerats på vägsidan. Även biltillverkarna bör ta initiativ till att nu frivilligt testa nya dieselbilar enligt kommande testmetoder som planeras införas om några år. En annan åtgärd kan vara att införa miljözoner för personbilar i tätorter.

Vid frågor kontakta:
Anders Roth, anders.roth@ivl.se, tel. 010-788 69 16

Mer information: Läs den tidigare debatten i DN här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev