1. Startsida
  2. Press
  3. [2016-02-17] Pilotprojekt ska hjälpa nyanlända akademiker ut på arbetsmarknaden
Pressmeddelande | 2016-02-17

Pilotprojekt ska hjälpa nyanlända akademiker ut på arbetsmarknaden

IVL Svenska Miljöinstitutet och Arbetsförmedlingen/Arbetsgivarcenter har tagit initiativ till ett pilotprojekt som ska hjälpa nyanlända akademiker ut på arbetsmarknaden. Tanken är att ge ett 20-tal akademiker utbildning och praktik på företag inom vattenbranschen.

– Det kommer att ske stora pensionsavgångar inom vattenbranschen så behovet av arbetskraft kommer att öka. Akademiker från utlandet har bra kunskaper som inte fångas upp i det svenska systemet. De har också stort kunnande om andra marknader, säger Östen Ekengren, vice vd på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Arbetsgivarcenter kommer att välja ut 20 arbetslösa akademiker som har ingenjörs- eller ekonomiexamen. Under ett halvår kommer dessa personer att utbildas under cirka 3-4 veckor på IVL. Detta sker i tre olika perioder. Övrig tid får personerna göra praktik ute på företagen och prova på reella arbetssituationer. Arbetsförmedlingen kan, om det blir nödvändigt, komplettera med lämpliga insatser. Efter genomförd utbildning och praktik är förhoppningen att personerna kan få anställning ute på företagen.

– Det här samarbetet är ett bra exempel på hur vi idag kan försöka korta ner ledtider vad gäller att få människor med utländsk utbildning och erfarenhet att komma in på den svenska arbetsmarknaden. Ingenjörer och ekonomer inom redovisning är idag något av bristyrken i Sverige och med hänsyn till det är de personer som nu kommer till Sverige med denna kompetens en stor tillgång, säger Hans-Erik Viwin på Arbetsgivarcenter.

Han hoppas att pilotprojektet mellan IVL och Arbetsförmedlingen kommer att generera fler liknande samarbeten med andra företag och organisationer.

Den 2 mars 2016 hålls ett informationsmöte på IVL Svenska Miljöinstitutet för företag som är intresserade av att delta i projektet.

Vid frågor kontakta:
Östen Ekengren, osten.ekengren@ivl.se, tel. 010-788 65 43
Hans-Erik Viwin, hans-erik.viwin@arbetsformedlingen.se, tel. 010-487 71 82

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev