1. Startsida
  2. Press
  3. [2016-02-23] Testbädd för industriell vattenrening byggs på Hammarby Sjöstadsverk
Pressmeddelande | 2016-02-23

Testbädd för industriell vattenrening byggs på Hammarby Sjöstadsverk

IVL Svenska Miljöinstitutet har tillsammans med bland andra AB Volvo fått 4,7 miljoner kronor av Vinnova för att bredda verksamheten på Hammarby Sjöstadsverk mot industriell vattenrening.Testbädden som ska byggas på forskningsanläggningen kommer att vara öppen för andra intressenter och företag, vilket gör den unik i sitt slag.

– Det här är mycket positivt. Vi är övertygade att en sådan här anläggning i hög grad kan stärka svensk innovationskraft och export inom industriell vattenrening och även attrahera utländska företag att förlägga sin utvecklingsverksamhet inom detta område till Sverige, säger Staffan Filipsson på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Vid Hammarby Sjöstadsverk utvecklas idag kommunala vattenreningstekniker av forskare från institut och högskolor samt cirka 25 svenska och utländska vattenreningsföretag. Anläggningen erbjuder en gedigen och unik infrastruktur för utveckling, verifiering och demonstration av innovativa systemlösningar för kommunal vattenrening. Detta vill man nu dra nytta av när verksamheten kring industriell vattenrening flyttar in.

– Genom att bredda den befintliga anläggningen mot industriell vattenrening blir Hammarby Sjöstadsverk en om möjligt ännu mer unik anläggning. De testbäddar som finns i Europa är vanligtvis inte öppna och det finns en stor efterfrågan på sådana anläggningar där företag kan utveckla och demonstrera sina produkter och för industrier som vill utveckla sina processer eller sin vattenrening, säger Staffan Filipsson.

I Sverige drivs marknaden för industriell vattenrening av bland annat ökade utsläppskrav och de kommunala avloppsreningsverken som också ställer allt hårdare krav på det vatten de tar emot från industrin. Men även industrins vilja att införa alltmer resurseffektiva processer är en stark drivkraft för innovation inom vattenbehandling, både i Sverige och utomlands. Genom bättre metoder kan både vatten och kemikalier återvinnas inom processerna samtidigt som mängden avfall minskar och produktkvaliteten optimeras.

Testbädden möjliggör en effektivare och snabbare utveckling av enskilda tekniker men framförallt av de allt mer efterfrågade systemlösningarna. Det internationella nätverk som samarbetsparterna IVL, KTH, ENWA, Vilokan och Volvo har innebär att testbädden exponeras för en global publik via samarbeten och den visningsverksamhet som redan idag finns på Hammarby Sjöstadsverk.

Genom breddningen mot industriell vattenrening så förstärks även kunskapsbasen inom SWIC, Swedish Water Innovation Center, som har sin hemvist på Hammarby Sjöstadsverk och som samlar svensk expertis inom vattenområdet.

Vill du veta mer, kontakta:
Staffan Filipsson, staffan.filipsson@ivl.se, tel. 010-788 65 75
Östen Ekengren, osten.ekengren@ivl.se, tel. 010-788 65 43

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev