1. Startsida
  2. Press
  3. [2016-10-26] 50 år i miljöns frontlinje – IVL lanserar jubileumsskrift
Pressmeddelande | 2016-10-26

50 år i miljöns frontlinje – IVL lanserar jubileumsskrift

I samband med att IVL Svenska Miljöinstitutet i år fyller 50 år lanserar vi nu en jubileumsskrift. Skriften är en tidsresa från 1960-talet fram till i dag, en berättelse om de första stora miljöskandalerna som skakade Sverige, oljekatastrofer och försurning – till dagens globala utmaningar som klimatförändringen, vattenbrist och vår ständigt växande konsumtion.

– I skriften serverar vi ett axplock av berättelser från en spännande 50-årig historia. IVL har många gånger stått i frontlinjen och varit pådrivande i viktiga miljöfrågor. Det är också en berättelse om Sveriges miljöhistoria eftersom IVL:s historia till stora delar sammanfaller med det moderna miljöarbetet i Sverige och inom svensk industri, säger Eva Bingel, f.d. informationschef på IVL som har varit redaktör för skriften.

IVL grundades gemensamt av staten och näringslivet 1966. Då hade miljöproblemen blivit alltmer påtagliga i Sverige, särskilt i anslutning till massa- och pappersindustrierna, och både från industrins och från politikens håll insåg man att något behövde göras.

– Redan då insåg man att miljön var något som krävde breda insatser från såväl stat som näringsliv och att dessa skulle baseras på ett tillförlitliga oberoende underlag. Ett gemensamt finansierat forskningsinstitut såg man som den bästa lösningen och denna samverkan har sedan dess utgjort basen för vår verksamhet, säger Peringe Grennfelt, tidigare forskningschef på IVL.

Skriften visar att miljöarbetet på många områden varit framgångsrikt. Ett exempel är skogsindustrins verksamhet, där forskarna nu kan se att växt- och djurlivet har återhämtat sig i de flesta vattenområdena i takt med att belastningen av miljöstörande ämnen har minskat. Ett annat exempel är luftvårdsarbetet. Om utsläppen hade fortsatt att öka i takt med den ekonomiska utvecklingen från 1980 och framåt hade det sura nedfallet idag varit 30 gånger större än vad det är.

Samtidigt står vi idag inför nya utmaningar. Trots avsevärda förbättringar de senaste tre decennierna forsätter luftföroreningar från framförallt trafiken att vara ett stort hot mot miljö och människors hälsa. Vi brottas också globalt med klimatförändringen och en växande vattenbrist i världen. Här behövs det bredare internationellt samarbete och att näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden tillsammans fortsätter att söka hållbara lösningar.

– IVL har under de gångna 50 åren varit mycket framgångsrika på att utveckla verksamheten för att möta samhällets behov och jag kan konstatera att vi idag har den kompetens och den position i samhället, även internationellt, som gör att vi med tillförsikt kan se fram emot de kommande 50 åren, säger IVL:s vd Tord Svedberg.

Här kan du ladda ner skriften: Från vetenskap till verklighet i 50 år Pdf, 9.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Vid frågor kontakta:
Eva Bingel, eva.bingel@ivl.se, tel. 010-788 65 82
Peringe Grennfelt, peringe.grennfelt@ivl.se, tel. 010-788 67 84

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev