1. Startsida
  2. Press
  3. [2016-11-24] Smarta åtgärder ska minska kemikalier i förskolan
Pressmeddelande | 2016-11-24

Smarta åtgärder ska minska kemikalier i förskolan

I en pilotstudie undersöker IVL Svenska Miljöinstitutet i samarbete med Skolfastigheter i Stockholm (SISAB) och Stockholms stad hur kemikaliesmarta åtgärder kan tillämpas i några förskolor. Syftet är att visa hur halterna av hälsoskadliga kemikalier i förskolan kan minskas genom olika åtgärder. Resultatet hoppas man ska tjäna som nationellt exempel för andra förskolor.

De flesta små barn tillbringar en stor del av sin tid på förskolan. För att minimera deras exponering för hälsoskadliga ämnen i innemiljön är det viktigt att välja bygg- och inredningsprodukter men också till exempel leksaker som inte innehåller farliga kemikalier.

– SISAB och Stockholms stads Kemikalicentrum har sedan länge arbetat för att undvika invändiga material som innehåller farliga kemikalier i förskolor men det krävs mer forskning och underlag för framtida beslut, vilket detta projekt kommer att ge exempel på, säger Ulrika Broman, hållbarhetskoordinator på SISAB.

I undersökningen ska kemikaliebelastningen i innemiljön kartläggas och bedömas i tre förskolor. På den första görs en ombyggnad, vid vilken kemikaliesmarta lösningar ska tillämpas. Mätningar görs där före och efter ombyggnaden, samt även sex månader efter ombyggnaden då förskolan åter är i drift. Kemikaliebelastningen ska också studeras i en helt nybyggd förskola samt i en förskola där åtgärder ska genomföras enligt ”Vägledning för en kemikaliesmart förskola” utarbetad av miljöförvaltningen i Stockholm.

– I första steget har vi kartlagt olika ämnen som finns i förskolans luft, i damm och i material från framförallt golv och mattor före ombyggnaden, säger Sarka Langer, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Den ämnesgrupp som sticker ut i samtliga prover är ftalater, en grupp ämnen som används som mjukgörare och som ofta finns i plast- och gummiprodukter, barnartiklar, kläder, med mera.

– En trolig källa är golvmaterialet. Generellt är dock halterna av dessa kemikalier i den undersökta förskolan i samma storleksordning eller lägre än vad som är vanligt i förskolors och skolors innemiljöer visar en jämförelse med andra nationella och internationella studier, säger Sarka Langer.

– Projektets syfte är att vara vägvisande i vilka åtgärder vi ska prioritera i arbetet med att minska barnens exponering för hälsoskadliga kemikalier i förskolemiljön. Projektet ska också bidra till hur vi på bästa sätt utför hälsorelaterad miljöövervakning i förskolor, säger Jenny Fäldt på Kemikaliecentrum, Stockholms stad.

För mer information kontakta:
Sarka Langer, sarka.langer@ivl.se, tel. 010-788 68 97
Ulrika Broman, Ulrika.Broman@sisab.se, tel. 076-124 70 22
Jenny Fäldt, jenny.faldt@stockholm.se. tel. 076-122 87 86

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev