1. Startsida
  2. Press
  3. [2017-05-29] Nytt lagförslag kan göra Sverige mer klimatanpassat
Pressmeddelande | 2017-05-29

Nytt lagförslag kan göra Sverige mer klimatanpassat

Alla kommuner ska inventera sina risker för bland annat översvämningar, ras och skred. Därefter ska de göra en klimatanpassningsstrategi. Det föreslår Klimatanpassningsutredningen i sitt betänkande som överlämnas idag. Det är ett steg i rätt riktning menar Svensk Försäkring och IVL Svenska Miljöinstitutet.

Svensk Försäkring och IVL Svenska Miljöinstitutet välkomnar klimatanpassningsutredningens förslag om att alla kommuner ska kartlägga sina risker för översvämningar, ras, skred och erosion. Därefter ska varje kommun ta fram en strategi med förslag på klimatanpassningsåtgärder för att minska sin sårbarhet. Detta ska anges i Plan- och bygglagens (PBL) översiktsplan.

– Detta är mycket glädjande. Vi har i våra årliga undersökningar av hur kommunerna arbetar med klimatanpassning noterat att många kommuner inte har undersökt sina klimatrelaterade risker, trots att i princip alla kommuner anger att de tror att de kommer att påverkas av klimatförändringar och extrema väderhändelser, säger Staffan Moberg på Svensk Försäkring.

Utredningen föreslår att Boverket får ett övergripande ansvar för klimatanpassningsfrågorna, inklusive att ta fram riktlinjer för byggande och anpassning. Det är positivt att en myndighet får det övergripande ansvaret. I Boverkets uppdrag bör det dock ingå att göra regionala anpassningar av riktlinjerna.

– Klimatanpassningsutredningens förslag är viktiga pusselbitar för att föra anpassningsarbetet framåt i hela landet. Men flera utmaningar kvarstår och som våra undersökningar visar så återstår det mycket att göra för att klimatanpassa Sverige, säger Philip Thörn på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Den 8 juni presenterar Svensk Försäkring och IVL Svenska Miljöinstitutet sin senaste undersökning och rankning av hur kommunerna arbetar med klimatanpassning. www.svenskforsakring.se/aktuellt/klimatseminarium/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vid frågor kontakta:
Philip Thörn, IVL Svenska Miljöinstitutet, philip.thorn@ivl.se, tel. 010-788 66 21
Anna Rudérus, Svensk Försäkring, anna.ruderus@insurancesweden.se, tel. 070-534 85 18

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev