1. Startsida
  2. Press
  3. [2017-05-31] Nytt verktyg hjälper dig räkna fram byggnaders klimatpåverkan
Pressmeddelande | 2017-05-31

Nytt verktyg hjälper dig räkna fram byggnaders klimatpåverkan

Hur stor klimatpåverkan har olika byggnader och hur kan vi minska utsläppen genom materialval och produktionssätt? IVL Svenska Miljöinstitutet lanserar nu första versionen av ett verktyg som kan hjälpa till med sådana uträkningar. Verktyget kan användas för att klara det nya klimatkravet i Miljöbyggnad 3.0, i upphandling, eller som stöd för att göra förbättringar.

– Det här verktyget kommer att göra det möjligt för vem som helst att utan kostnad göra en livscykelanalys för en byggnad. Vi tänker oss användare i ett brett spann från nyfikna privatpersoner till professionella storbyggare, säger Martin Erlandsson, forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet som tagit fram verktyget.

Byggnader och boende står för en betydande andel av vår klimatpåverkan, ungefär lika mycket som våra transporter. Samtidigt finns det idag inte några lagkrav för att minska byggnaders klimatpåverkan utan marknaden måste driva fram förbättringar på frivillig basis.

– Då krävs det att det går att hitta lösningar som ger både klimatbesparingar och är kostnadseffektiva, säger Martin Erlandsson.

Det verktyg som IVL har tagit fram, Byggsektorns miljöberäkningsverktyg (BM1.0), baseras på underlag som ändå tas fram under byggnadens projektering. Verktyget innehåller en färdig databas med klimatdata för de byggresurser som används på den svenska marknaden. Det gör att man direkt kan få ett medelvärdesresultat som beskriver en byggnads klimatpåverkan i Sverige. Resultatet kan sedan användas för att göra förbättringar av den aktuella byggnaden, det går att byta medelvärdesdata mot företagsspecifika och inkludera olika konstruktionslösningar. Verktyget kan användas i upphandling eller för att klara det nya klimatkravet i Miljöbyggnad 3.0, som är det första nationella miljöcertifieringssystemet som ställer krav på klimatberäkningar.

Verktyget släpps först till en användargrupp bestående av tolv parter som inkluderar våra stora städer och kommuner. Göteborgs och Stockholms stad är två av deltagarna som kommer att testa verktyget.

– Det som händer nu i projektet är attvi tillsammans med användarna i projektgruppen vidareutvecklar verktyget och förbättrar funktionaliteten för sedan kunna släppa den färdiga versionen till alla tidigt i höst, säger Martin Erlandsson.

Vid frågor kontakta:
Martin Erlandsson, martin.erlandsson@ivl.se, tel. 010-788 65 30

Byggsektorns miljöberäkningsverktyg finansieras av Energimyndigheten och deras program E2B2 – forskning och innovation för energieffektivt byggande och boende. Uppdraget var att ta fram ett branschgemensamt miljöberäkningsverktyg för byggnader.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev