1. Startsida
  2. Press
  3. [2018-02-05] Så ställer vi om svensk industri till netto nollutsläpp 2045
Pressmeddelande | 2018-02-05

Så ställer vi om svensk industri till netto nollutsläpp 2045

Sverige ska ha netto nollutsläpp av koldioxid år 2045 – om 27 år. Omställningen brådskar om vi ska nå målen i tid. I dag lanserar det klimatpolitiska forskningsprogrammet Mistra Carbon Exit, ett drygt halvår in i programmet, en rapport med nio budskap på vägen till en transformativ omställning av samhället.

– Vi står inför en massiv omställning mot en fossilfri värld. Om Parisavtalet följs, och det får vi verkligen hoppas, kommer enorma marknader för klimatsnåla produkter och tjänster att uppstå. Länder och kommuner som går före kommer att stå väl rustade i framtiden och företag som utvecklar den nya tekniken att skörda exportframgångar, säger Lars Zetterberg på IVL Svenska Miljöinstitutet, programansvarig för Mistra Carbon Exit.

För att minska växthusgasutsläppen i linje med Parisavtalet och det svenska klimatmålet om netto nollutsläpp år 2045 krävs en transformativ omställning av många av samhällets processer och verksamheter – små gradvisa förändringar i rätt riktning kommer inte att vara tillräckliga, skriver forskarna i ”Nio budskap från Mistra Carbon Exit” som släpps i dag.

Det klimatpolitiska forskningsprogrammet Mistra Carbon Exit Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. analyserar och identifierar vilka tekniska, ekonomiska och politiska utmaningar som Sverige står inför och föreslår hur svensk industri kan ställa om för att klara målet.

– De stegvisa insatser som sker i industrin i dag för att minska klimatpåverkan är viktiga givetvis, men för att komma ner till netto nollutsläpp krävs en transformation av tillverkningen av basmaterial. Processutsläppen från stål- och cementproduktionen måste minska radikalt. Vi vet till exempel att övergången till teknik för koldioxidsnål stål och cement innebär påtagliga kostnadsökningar i producentledet, men bara en marginell prisökning på slutprodukten. Kan vi fördela kostnaderna över försörjningskedjan blir omställningen inte så tuff, säger Lars Zetterberg.

Ladda ner rapporten här Pdf, 3.8 MB, öppnas i nytt fönster.

För mer information, kontakta:
Lars Zetterberg

Mistra Carbon Exit utgörs av forskare vid sju lärosäten och forskningsinstitut: Chalmers tekniska högskola, Göteborgs universitet, Linköpings universitet, Kungliga Tekniska Högskolan, IVL Svenska Miljöinstitutet, Resources for the Future (USA), The German Institute for Economic Research (Tyskland) samt The Centre for European Policy Studies (Belgien). Därtill ingår ett tjugotal företag och andra organisationer.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev