1. Startsida
  2. Press
  3. [2019-01-08] IVL driver Smart City Sweden vidare
Pressmeddelande | 2019-01-08

IVL driver Smart City Sweden vidare

IVL Svenska Miljöinstitutet får uppdraget att driva besöksverksamheten inom Smart City Sweden vidare. Genom en utökad satsning på demonstrationsplattformen kommer goda exempel från hela landet att visas upp i syfte att öka spridningen av svenska smarta lösningar för hållbara städer.

Energimyndigheten ger IVL uppdraget att koordinera och vidareutveckla besöksverksamheten inom ramen för regeringsuppdraget Smart City Sweden. IVL har sedan tidigare arbetat med att bygga upp en besöksplattform i den miljöprofilerade stadsdelen Hammarby sjöstad i Stockholm.

Intresset för plattformen har varit stort redan från början. Sedan invigningen i maj 2017 har Smart City Sweden tagit emot över 3000 besökare från 37 olika länder. Besöksverksamheten har tidigare lyft fram goda exempel inom miljö, klimat och energi. Nu utökas detta till att även innefatta exempel inom områdena social hållbarhet, hållbara transporter, digitalisering och stadsplanering. Den nya satsningen går också ut på att knyta samman regionala satsningar i Sverige.

– Besöksverksamheten kommer nu att förstärkas med sex regionala noder. Utöver huvudkontoret i Stockholm kommer Smart City Sweden även att ha besöksmottagningar i Göteborg, Malmö, Borlänge, Linköping och Umeå, säger Hanna Eriksson Lagerberg på IVL, som är verksamhetsansvarig för plattformen.

En annan viktig del blir uppföljning av besöken, där en gemensam nationell besökshanteringsprocess ska tas fram.

– Uppföljningen kommer även att ske tillsammans med svenska utlandsmyndigheter, energiråd, innovationsråd och prioriterade Business Sweden-kontor i andra länder. Detta för att fler aktörer och företag ska ges möjlighet att skapa affärs- och samarbetsmöjligheter med de internationella delegationer som kommer till Sverige, säger Östen Ekengren, vice vd på IVL Svenska Miljöinstitutet och senior rådgivare för Smart City Sweden.

Förutom själva demonstrationsplattformen innefattar regeringsuppdraget även ett utökat samarbete mellan sju myndigheter, fortsatt stöd till Swedish Cleantech, en satsning på innovationssamverkan med Indien, samt ett utvärderingsuppdrag till Tillväxtanalys. Energimyndigheten ansvarar för koordineringen av de olika delarna av regeringsuppdraget.

– Sverige ligger redan i dag långt framme inom smarta och integrerade urbana system. Genom den nationella plattformen ska svenska lösningar samlas och demonstreras för att attrahera fler utländska besökare som är intresserade att utveckla hållbara stadslösningar, och även investera i svenska satsningar. Detta ser vi nu är möjligt med detta uppdrag, säger Lina Groth, affärsutvecklare inom internationella marknader på Energimyndigheten.

För mer information kontakta:
Hanna Eriksson Lagerberg, hanna.eriksson.lagerberg@ivl.se, tel. 010-788 66 09
Marcus Lind, marcus.lind@ivl.se, tel. 010-788 68 67

Läs mer om Smart City Sweden här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev